Nasz świat boryka się z wieloma wyzwaniami. Jedno z ważniejszych dotyczy globalnego ocieplenia. To zagrożenie dla przyszłych pokoleń. Negatywne zmiany zachodzą bardzo szybko, co rodzi potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań. Wśród nośników energii o wielkim potencjalne jest wodór. Jaki ma wpływ na zieloną transformację?

Jak Europa walczy z ociepleniem klimatu?

Zmiany klimatyczne dzieją się na naszych oczach, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ta wiedza powinna nam uzmysłowić, z jak ogromnym zagrożeniem mamy do czynienia. Na szczęście powstaje coraz więcej inicjatyw, które są skierowane na ochronę naszej planety i przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatycznych, poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju i ochronę środowiska naturalnego. Naprzeciw tym problemom wychodzi zielona transformacja, określana jako Europejski Zielony Ład, którego głównym założeniem jest klimatyczna neutralność i brak zależności od nieodnawialnych źródeł energii. Celem jest zerowa emisja do 2050 roku. Trudne do wykonania? Na pewno tak, ale jak najbardziej w zasięgu, zwłaszcza biorąc pod uwagę technologie wodorowe. Mają one ogromnie ważne znaczenie w kontekście zielonej transformacji, dlatego też warto dowiedzieć się więcej na ten temat! 

Wodór jako czyste paliwo?

W miarę postępu technologicznego, energia z wodoru staje się pionierskim obszarem w dziedzinie pozyskiwania czystej energii. Mimo, że ten obszar dopiero się rozwija i jeszcze wiele przed nami, to obecnie zyskuje on na ogromnym znaczeniu w tak kluczowych obszarach jak transport, przemysł i energetyka. Spalanie wodoru nie wywołuje emisji dwutlenku węgla, jak również innych szkodliwych substancji, bo jedynym produktem tego procesu jest czysta woda. Jest on więc całkowicie przyjazny dla środowiska. W porównaniu do tradycyjnych paliw kopalnych to ogromna zmiana na lepsze!

Czysty wodór i jego ogromne znaczenie

Wodór to bardzo wszechstronne paliwo, dlatego też można je wykorzystywać z powodzeniem w różnych technologiach. Nie ma więc problemu, by stosować je w silnikach wodorowych, w których wykorzystuje się energię powstałą z reakcji chemicznej między wodorem a tlenem. Podobieństwa między pojazdami na wodór i elektrycznymi nie są przypadkowe, niemniej występują tu kluczowe różnice. Podczas, gdy “elektryk” czerpie energię z baterii, samochód napędzany wodorem korzysta z ogniw paliwowych, które za sprawą odpowiedniej reakcji są w stanie zamienić wodór w energię elektryczną. 

To wszystko sprawia, że wodór wyrasta na głównego kandydata mogącego zastąpić emisyjne źródła energii, jak węgiel, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ma to szczególne znaczenie tam, gdzie brak tych surowców stawia poważne wyzwania, zwłaszcza w sektorach energetycznym i transporcie publicznym. Pamiętajmy bowiem, że autobusy elektryczne nie zawsze są w stanie zastąpić pojazdy spalinowe, stąd niezwykle ważna rola autobusów na paliwo wodorowe. Staje się to coraz popularniejsze także w Polsce. Tak zwaną mapą drogową tych zmian jest dokument pt. Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040. Definiuje ona kluczowe kierunki rozwojowe gospodarki wodorowej naszego kraju. Jednym z ważniejszych zapisów jest ten dotyczący zakupu autobusów wodorowych oraz stacji tankowania. 

Nie można również pominąć innych istotnych inicjatyw, takich jak tworzenie dolin wodorowych. Jedną z nich jest Centralna Dolina Wodorowa, która za główny cel obrała sobie stworzenie platformy współpracy dla aktywnego zaangażowania różnych interesariuszy w rozwijanie źródeł energii zeroemisyjnych. W ramach celów Centralnej Doliny Wodorowej dąży się do stworzenia odpowiednio rozbudowanego zaplecza źródeł energii zeroemisyjnej, aby zaspokoić zapotrzebowanie na energię i wodór ze strony uczestników. Kluczowym celem jest osiągnięcie produkcji na poziomie 4 TWh rocznie do roku 2030.

Czysty wodór – najważniejsze wyzwania

Jak widzimy, wodór ma duży wpływ na zieloną transformację, a patrząc na perspektywy rozwoju, jego rola będzie wzrastać. Żeby tak jednak było, trzeba wziąć pod uwagę szereg wyzwań, z jakimi wiążą się inwestycje w ten surowiec. 

Jedna z ważniejszych dotyczy kosztów, a to dlatego, że wytwarzanie wodoru z energii niskoemisyjnej (OZE) wymaga dużych nakładów finansowych. Prognozy jednak wskazują, że to powinno się poprawić wraz z malejącymi kosztami energii odnawialnej przy jednoczesnym zwiększaniu produkcji wodoru. 

Innym wyzwaniem jest zapewnienie odpowiedniego planowania i koordynacji, co wymaga uczestnictwa różnych władz – krajowych i lokalnych, ale również inwestorów i przedstawicieli przemysłu. Samodzielne działanie na nic się tu zda, konieczna jest współpraca, tym bardziej że czasem obecne przepisy nie sprzyjają rozwojowi przemysłu czystego wodoru. Pamiętajmy też, iż obecnie wodór w ogromnej części pozyskiwany jest z gazu ziemnego i węgla, co nie wpływa oczywiście pozytywnie na środowisko naturalne. To więc kolejne wyzwanie, aby jego większą ilość pozyskiwać z odnawialnych źródeł energii. 

Wpływu wodoru na zieloną transformację nie da się przecenić, gdyż jest on absolutnie istotny pod każdym względem. Miejmy nadzieję, że ambitne plany wytwarzania czystego, zeroemisyjnego wodoru ziszczą się w niedalekiej przyszłości.

Dlaczego wodór jest kluczem do zielonej przyszłości?

Wodór może znacząco przyczynić się do redukcji emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, zwłaszcza w sektorach trudnych do zelektryfikowania, takich jak transport ciężki, przemysł i produkcja energii.

Zobacz również