Wodór jako remedium na kryzys klimatyczny i energetyczny?

Wodór może stać się kluczowym nośnikiem energii w drodze do transformacji energetycznej i odpowiedzią na rosnące potrzeby energetyczne Europy i świata. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i zaspokojenia rosnących potrzeb na czyste paliwa oraz energię elektryczną współczesny industralizacja poszukuje rozwiązań o możliwie wysokiej sprawności procesów, bezpiecznych dla otoczenia i przede wszystkim neutralnych dla środowiska naturalnego.

Wodór w procesie transformacji energetycznej

Wodór w procesie transformacji energetycznej.

Szerokie wykorzystanie wodoru w procesie transformacji energetycznej może mieć pożądany wpływ na czasy współczesne. Rozpowszechnienie może prowadzić do:

  • Dekarbonizacji przemysłu i transportu,
  • Efektywne wykorzystanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
  • Tworzenie ekosystemów wodorowych,
  • Dystrybucję energii elektrycznej w regionie,
  • Stabilizację systemu energetycznego,
  • Magazynowania energii pod postacią wodoru,
  • Zaopatrzenie przemysłu w zielony wodór wykorzystywany w procesach produkcyjnych,
  • Redukcja śladu węglowego produktów oraz zmniejszenie emisyjności procesów technologicznych.

Najważniejsze informacje w pigułce

Wodór zielony jest najbardziej pożądany dla transformacji energetycznej. Wytwarzany jest w procesie elektrolizy, do której wykorzystana zostaje wyłącznie zielona energia, czyli produkowana z odnawialnych źródeł, tj. m.in. energia słoneczna czy wiatrowa.
Wodór znajduje możliwość zastosowania energetyce i różnych gałęziach przemysłu. Największą uwagę zwraca się obecnie na jego rozpowszechnienie w następujących dziedzinach: transport, energetyka, rolnictwo.
Nie jest to prawda. Podczas elektrolizy wody, oprócz wodoru, generowany jest również tlen oraz ciepło.
HRS, czyli ang. Hydrogen Refuelling Station – oznacza stację tankowania wodoru.