Dane spółki
Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S. A.
ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce
Adres korespondencyjny
ul. Sandomierska 105,
25-324 Kielce
Skontaktuj się z nami

NIP: 9542756472, REGON: 361937885, KRS: 0000991317, BDO: 000011317
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN (wpłacony w całości).

    Wyślij nam wiadomość

    Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Świętokrzyską Grupę Przemysłową INDUSTRIA S.A. Informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A.