Dane spółki
Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S. A.
ul. Na Ługach 7, 25-803 Kielce
Adres korespondencyjny
ul. Sandomierska 105,
25-324 Kielce
Skontaktuj się z nami

NIP: 9542756472, REGON: 361937885, KRS: 0000991317, BDO: 000011317
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego 82 655 000,00 PLN (wpłacony w całości).

  Wyślij nam wiadomość

  Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Świętokrzyską Grupę Przemysłową INDUSTRIA S.A. Informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A.

  Jak dołączyć do Doliny?

  Centralna Dolina Wodorowa jest stowarzyszeniem podmiotów zainteresowanych wspieraniem rozwoju gospodarki wodorowej rozumianej jako łańcuch wartości związany z wytwarzaniem, przesyłem, magazynowaniem i zastosowaniem wodoru w głównych działach gospodarki – transporcie, energetyce, ciepłownictwie, a przede wszystkim w przemyśle. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa świętokrzyskiego oraz województw sąsiadujących z tym województwem.

  stacja tankowania wodoru
  https://h2cluster.pl/wp-content/uploads/2024/02/Projekt-bez-nazwy-23.jpg

  Zapraszamy do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej

  Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej działalności? A może opowiedzieć o swoich pomysłach lub wziąć udział w jednej z naszych inicjatyw?