Przykład układu wodorowego – instalacji do produkcji i przechowywania wodoru

Elektrolizer zasilany będzie z własnej farmy PV, zostanie wyposażony w stację oczyszczania wody kopalnianej oraz zespół puryfikacji i suszenia otrzymanego wodoru.

Elementami składowymi węzła do produkcji i magazynowania wodoru będą:

  1. Elektrolizer;
  2. Stacja uzdatniania wody (SUW) – w zależności od potrzeb; System uzdatniania składać się więc będzie z układu wstępnego oczyszczania oraz układu ostatecznego oczyszczania, po którym woda procesowa osiąga parametry wody zdemineralizowanej,
  3. gwarantujące bardzo wysoką czystość wodoru.
  4. Separator wodoru – wytworzony wodór jest dwufazowym strumieniem (H2 + H2O), w którym współistnieją para wodna, wodór i śladowe ilości tlenu (w fazie gazowej) i ciekłej wody. Z tego powodu, jak i ze względu na wymaganą czystość wodoru, urządzenie oddziela wodę od paliwa;
  5. System doczyszczania wodoru – w związku z tym, iż wymagana czystość wodoru to >99,9% konieczne jest jego doczyszczenie. W efekcie czystość wodoru osiąga poziom 99,999%, wymagany do zasilania ogniw paliwowych pojazdów;
  6. Wbudowany zbiornik średniego ciśnienia (do 30 bar – zależnie od ciśnienia pracy elektrolizera) – bufor pomiędzy elektrolizerem a instalacją sprężarek wodoru.
  7. Układ sprężania paliwa;
  8. Magazyn wodoru.

Sposoby magazynowania wodoru

Sposoby i technologie magazynowania wodoru

Obecnie najszerzej stosowaną metodą magazynowania wodoru jest jego przechowywanie w formie sprężonego gazu (zbiorniki ciśnieniowe) lub cieczy (zbiorniki kriogeniczne).

Ciekawostka: Skraplanie wodoru w porównaniu do jego wymaga znacznych większych nakładów energetycznych. Jednakże w efekcie pozwala na magazynowanie dużych ilości paliwa w stosunkowo małej objętości!

Magazyny wodoru

Konieczność stosowania bardzo wysokich ciśnień wodoru do zastosowań w transporcie stawia wysokie wymagania zbiornikom, w których jest przechowywany. Istnieje międzynarodowa klasyfikacja zbiorników ciśnieniowych. Różne typy zbiorników są wykorzystywane do różnych celów, głównie ze względu na ich koszt i wydajność przechowywania masy.

Klasyfikacja zbiorników ciśnieniowych
 Przykład zbiorników do przechowywania H2