Dołącz do Stowarzyszenia Centralna Dolina Wodorowa!

Zapraszamy na INDUSTRIA NUCLEAR DAYS!

Powołanie Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich

W Kozienicach podpisano list intencyjny

Tworzymy przyszłość dziś

  Nasza wizja

  Kluczową rolą jest stworzenie otwartego forum współpracy, do udziału w którym zaproszone są wszystkie podmioty chętne do działania na rzecz rozwoju zeroemisyjnych źródeł energii i produkcji zielonego wodoru w regionie świętokrzyskim i województwach ościennych.

  Głównym zadaniem jest zbudowanie odpowiedniej wielkości zaplecza zeroemisyjnych źródeł energii dla zaspokojenia zapotrzebowania na zieloną energię i zielony wodór ze strony Sygnatariuszy.

  Powołanie Centralnej Doliny Wodorowej

  17 lipca 2023 r. na terenie elektrowni Enea Kozienice odbyło się bardzo ważne wydarzenie, które rozpoczęło nowy rozdział w historii naszych regionów. To efekt dwóch lat pracy na rzecz gospodarki wodorowej w Polsce oraz naturalna kontynuacja działalności Centralnego Klastra Wodorowego, którego założycielem jest Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA.

  Cele

  Tworzenie odpowiedniej wielkości zaplecza zeroemisyjnych źródeł energii dla zaspokojenia zapotrzebowania na energię i wodór ze strony Uczestników, przy czym celem Klastra jest osiągnięcie produkcji na poziomie 4TWh rocznie w roku 2030

  Produkcja wodoru z zeroemisyjnych źródeł energii oraz dostępnych zasobów wody np. pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, przy czym celem Klastra jest osiągnięcie produkcji na poziomie 50.000 ton zielonego wodoru rocznie w roku 2030

  Wspieranie instalacji urządzeń do produkcji wodoru służących zaspokajaniu potrzeb zamaszynowania, logistyki oraz magazynowania energii

  Tworzenie instalacji do magazynowania, dystrybucji i tankowania wodoru, jak również parków maszyn oraz floty samochodowej napędzanych wodorem

  Baza wiedzy

  Przedstawiamy kompendium wiedzy na tematy wodorowe i energetyczne.

  Elektroliza wodoru

  Zielony wodór może być pozyskiwany dzięki procesowi elektrolizy wody z wykorzystaniem OZE

  Stacja tankowania pojazdów wodorowych

  Wodór jest jedną z alternatyw paliwowych dla środków transportu dotychczas zasilanych paliwami kopalnymi

  Polska Strategia Wodorowa (…)

  Unijna legislacja określa ramy dla wykorzystania wodoru w branży energetycznej.

  Co to jest Dolina Wodorowa?

  To obszar, który obejmuje różne regiony, gdzie realizowane są projekty związane z zastosowaniem wodoru w różnych sektorach gospodarki.

  Członkowie Doliny

  Przedsiębiorstwa

  0

  Jednostki samorządu terytorialnego

  0

  Jednostki naukowo-badawcze i uczelnie

  0

  Zapraszamy do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej

  Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej działalności? A może opowiedzieć o swoich pomysłach lub wziąć udział w jednej z naszych inicjatyw?