I Konferencja Industria Nuclear Days o przyszłości energetyki jądrowej

I Konferencja Industria Nuclear Days o przyszłości energetyki jądrowej

CVG i INDUSTRIA: Polsko-brytyjska współpraca w celu wdrożenia technologii Rolls-Royce SMR

CVG i INDUSTRIA: Polsko-brytyjska współpraca w celu wdrożenia technologii Rolls-Royce SMR

Zapraszamy na INDUSTRIA NUCLEAR DAYS!

zielony wodór

Poznaj naszych prelegentów!

Dołącz do Stowarzyszenia Centralna Dolina Wodorowa!

Powołanie Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich

centralna dolina wodorowa

Tworzymy przyszłość dziś

centralna dolina wodorowa

  Nasza wizja

  Kluczową rolą jest stworzenie otwartego forum współpracy, do udziału w którym zaproszone są wszystkie podmioty chętne do działania na rzecz rozwoju zeroemisyjnych źródeł energii i produkcji zielonego wodoru w regionie świętokrzyskim i województwach ościennych.

  Głównym zadaniem jest zbudowanie odpowiedniej wielkości zaplecza zeroemisyjnych źródeł energii dla zaspokojenia zapotrzebowania na zieloną energię i zielony wodór ze strony Sygnatariuszy.

  centralna dolina wodorowa

  Powołanie Centralnej Doliny Wodorowej

  17 lipca 2023 r. na terenie elektrowni Enea Kozienice odbyło się bardzo ważne wydarzenie, które rozpoczęło nowy rozdział w historii naszych regionów. To efekt dwóch lat pracy na rzecz gospodarki wodorowej w Polsce oraz naturalna kontynuacja działalności Centralnego Klastra Wodorowego, którego założycielem jest Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA.

  Cele

  Tworzenie odpowiedniej wielkości zaplecza zeroemisyjnych źródeł energii dla zaspokojenia zapotrzebowania na energię i wodór ze strony Uczestników, przy czym celem Klastra jest osiągnięcie produkcji na poziomie 4TWh rocznie w roku 2030

  Produkcja wodoru z zeroemisyjnych źródeł energii oraz dostępnych zasobów wody np. pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych, przy czym celem Klastra jest osiągnięcie produkcji na poziomie 50.000 ton zielonego wodoru rocznie w roku 2030

  Wspieranie instalacji urządzeń do produkcji wodoru służących zaspokajaniu potrzeb zamaszynowania, logistyki oraz magazynowania energii

  Tworzenie instalacji do magazynowania, dystrybucji i tankowania wodoru, jak również parków maszyn oraz floty samochodowej napędzanych wodorem

  Baza wiedzy

  Przedstawiamy kompendium wiedzy na tematy wodorowe i energetyczne.

  Elektroliza wodoru

  Zielony wodór może być pozyskiwany dzięki procesowi elektrolizy wody z wykorzystaniem OZE

  Stacja tankowania pojazdów wodorowych

  Wodór jest jedną z alternatyw paliwowych dla środków transportu dotychczas zasilanych paliwami kopalnymi

  Polska Strategia Wodorowa (…)

  Unijna legislacja określa ramy dla wykorzystania wodoru w branży energetycznej.

  Co to jest Dolina Wodorowa?

  To obszar, który obejmuje różne regiony, gdzie realizowane są projekty związane z zastosowaniem wodoru w różnych sektorach gospodarki.

  Członkowie Doliny

  Przedsiębiorstwa

  0

  Jednostki samorządu terytorialnego

  0

  Jednostki naukowo-badawcze i uczelnie

  0

  Zapraszamy do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej

  Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej działalności? A może opowiedzieć o swoich pomysłach lub wziąć udział w jednej z naszych inicjatyw?