Polska jest jednym z krajów, który wciąż stoi przed wyzwaniem transformacji energetycznej w kierunku zrównoważonego rozwoju. W ramach tego procesu, Centralna Dolina Wodorowa im. Braci Łaszczyńskich stawia sobie za cel stworzenie otwartego forum współpracy, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do udziału w działaniach na rzecz rozwoju zeroemisyjnych źródeł energii. Przyszłość zaczyna się dzisiaj.

Zeroemisyjne źródła energii w Polsce – stan na dzisiaj

Ostatnie lata przyniosły olbrzymi postęp w kwestii rozwoju OZE w kraju nad Wisłą. Obecnie dysponujemy 26 GW mocy zainstalowanej w OZE, z czego 14,6 GW stanowi fotowoltaika. W roku 2023 pobiliśmy rekord, jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – uzyskaliśmy ponad 40 TWh tą metodą, co odpada ok. 27% krajowej produkcji. Jednocześnie – co jest kolejną dobrą wiadomością – udział węgla w produkcji mocy spadł w ubiegłym roku do najniższego poziomu w historii. 

Jak widać, statystyki są całkiem dobre, jednak nie oznacza to, że nadal nie stoi przed nami wiele wyzwań. Problemem energetyki polskiej jest wciąż olbrzymia zależność od węgla (blisko 40% produkcji mocy), a także stosunkowo mało zróżnicowanie źródeł pozyskiwania energii w sposób zeroemisyjny. Fotowoltaika jest faktycznie szczególnie popularna, jednak to źródło nie jest w stanie samodzielnie sprostać zapotrzebowaniu na moc. 

Oprócz pozyskiwania energii z wiatru czy słońca, potrzeba nam stabilnego, również bezemisyjnego źródła energii, którym zdaniem specjalistów są technologie wodorowe. Paliwo wodorowe jest wydajne, daje niezależność energetyczną, co wiąże się z olbrzymimi korzyściami w dobie intensywnych zaburzeń geopolitycznych. Ponadto jest bezpieczne i – w perspektywie dalszych lat – wyjątkowo tanie. 

Różnorodność źródeł energii zeroemisyjnej: dlaczego powinno nam zależeć?

W Polsce aktualnie wykorzystuje się energię słoneczną, wiatrową, geotermalną, pochodzącą z biomasy i z wody. Najbardziej rozpowszechnione są instalacje fotowoltaiczne. Największe farmy fotowoltaiczne w Polsce posiadają moc 204 MW w Zwartowie, 70 MW w gminie Brudzew oraz 64,6 MW w gminie Witnica. Olbrzymią popularnością cieszą się również rozproszone mikroinstalacje przydomowe – na koniec 2023 roku udział w całej produkcji prądu z energii słonecznej wynosił 74% dla prosumentów i 21% dla małych instalacji!

Energetyka wiatrowa w Polsce ma łączną moc ok. 7,5 GW, na którą składa się praca ok. 600 elektrowni wiatrowych znajdujących się na lądzie. Ze względu na wprowadzone w ostatnich miesiącach rozwiązania prawne, istnieje szansa, że będzie przybywać wiatraków. Mówiąc o polskich OZE, nie zapominajmy o innych źródłach energii zeroemisyjnej. Z biomasy produkuje się ok. 3,8% energii, a elektrownie wodne odpowiadają za mniej więcej 1-1,5% produkcji energii. 

Zmniejszenie dysproporcji między udziałem poszczególnych źródeł OZE jest w interesie każdego z nas. Po pierwsze, jest to związane z ochroną środowiska i powstrzymaniem następujących zmian klimatycznych. Po drugie, jest to ekonomiczny sposób na zapewnienie taniej, dostępnej zawsze i stabilnej energii.

Wyzwania stojące przed rozwojem zeroemisyjnych źródeł energii

Identyfikacja głównych wyzwań to podstawowy krok w procesie transformacji energetycznej. Do największych przeszkód w dzisiejszych czasach zalicza się kwestię kosztów oraz edukacji społecznej. Nie bez znaczenia są również uwarunkowania prawne. Przykładowo, przez wiele lat w Polsce funkcjonowały przepisy niemal uniemożliwiające stawianie farm wiatrowych. Wciąż potrzebujemy zwiększania wiedzy na temat bezpieczeństwa i efektywności technologii wodorowej.

W Polsce realizowanych jest coraz więcej oddolnych, ale również finansowanych z budżetu państwa inicjatyw mających na celu zwiększanie udziału OZE w ogólnym rozrachunku energetycznym. 

Centralna Dolina Wodorowa jako istotny element transformacji

Centralna Dolina Wodorowa to najbardziej kompleksowy projekt dekarbonizacyjny w naszym kraju. Obejmuje całą ścieżkę produkowania oraz efektywnego wykorzystywania paliwa wodorowego. Zaczynając od elektrolizerów, które przekształcają wodę w zielony wodór, poprzez opracowanie metod przechowywania wodoru, na wykorzystaniu tego surowca do produkcji mocy elektrycznej kończąc. 

Transformacja energetyczna w Polsce w kierunku zeroemisyjnych źródeł energii to wieloaspektowy proces. Od stanu obecnego po identyfikację wyzwań, analizę różnych technologii, po korzyści ekologiczne i społeczne – wszystko to stanowi integralną część tej transformacji. Kluczową rolę odgrywa Centralna Dolina Wodorowa, tworząc platformę do współpracy i innowacji. Ostatecznie, zrównoważony rozwój zeroemisyjnych źródeł energii w Polsce wymaga zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron, zarówno publicznych, jak i prywatnych, w dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu – czystej i zrównoważonej przyszłości energetycznej.

Zastanawiasz się, jak technologia wodorowa może zmienić świat na lepsze?

Centralna Dolina Wodorowa to miejsce, gdzie innowacja spotyka się z zieloną energią, tworząc przyszłość, która jest zarówno czysta, jak i zrównoważona.

Zobacz również