Szczepan Ruman

Prezes Zarządu Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA S.A.

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim, a także studiów Full-time MBA na IESE Business School w Barcelonie oraz The Wharton School of the University of Pennsylvania w Filadelfii. Menadżer z krajowym i zagranicznym doświadczeniem w pracy na stanowiskach kierowniczych oraz w firmach doradztwa strategicznego. Uczestniczył w procesach inwestycji, przejęć i budowy nowych przedsiębiorstw. Od ponad trzech lat Prezes Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria S.A. (do października 2022 r. Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.) wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu. Z powodzeniem wdraża proces zielonej transformacji Spółki.

Zobacz również