Sławomir Malara

ŚGP Industria

Zastępca Dyrektora Programu SMR oraz Pełnomocnik Zarządu ds. Tworzenia i Rozwoju Łańcucha Dostaw SMR Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA S.A.
Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej na kierunkach: Elektrotechnika oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania oraz nadzoru projektów elektroenergetycznych, w tym ponad 8-letnim doświadczeniem z budowy, rozruchu, utrzymania ruchu oraz eksploatacji elektrowni jądrowej. Z sukcesami pełniący kluczowe role w złożonych wielobranżowych projektach, w międzynarodowych zespołach. Posiadacz certyfikatu PMP® oraz uprawnień budowlanych w specjalności elektrycznej.

Zobacz również