Sebastian Wiatr

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych 

Dyrektor Biura Ubezpieczeń Korporacyjnych i Pełnomocnik Zarządu TUW PZUW.
W Grupie PZU Zatrudniony od 25 lat – cały czas w obszarze ubezpieczeń korporacyjnych.

Zobacz również