Wodór oceniany jest jako paliwo przyszłości, lecz w niektórych obszarach używa się go już teraz powszechnie. Wodór w przemyśle ciężkim jest szczególnie wykorzystywany, co zapewnia dużą efektywność. Dowiedzmy się, jakie ma on tu zastosowanie.

Produkcja energii z wodoru – jak przebiega?

Wodór ma ogromne możliwości jako nośnik energii, co pozwala stosować go w ważnych celach, takich jak zasilanie zakładów przemysłowych. Można to osiągnąć poprzez wykorzystanie paliw wodorowych w generatorach czy elektrowniach wodorowych. Wodór jako paliwo w przemyśle ma ogromny potencjał, lecz jego dostępność na szeroką skalę wymaga innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Istotne jest opracowanie metod pozyskiwania wodoru w sposób zrównoważony z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Postęp w technologiach i efektywność elektrolizy otwierają drogę do ekologicznej i ekonomicznie opłacalnej produkcji wodoru, co ma kluczowe znaczenie dla przyszłości czystej energii i zrównoważonego rozwoju przemysłu.

Redukcja emisji za pomocą zielonego wodoru. W jakich procesach przemysłowych to możliwe?

To, co szczególnie zwraca uwagę na w kontekście omawianego tematu, to zdecydowanie wpływ wodoru na redukcję emisji CO2, dzięki czemu szkodliwe procesy przemysłowe są zminimalizowane. Dzieje się tak zwłaszcza w produkcji stali i cementu. Przykładem jest szwedzka firma H2 Green Steel, która planuje w ciągu kilku lat zacząć produkować pierwsze partie stali wolne od paliw kopalnych. To bardzo ważne, ponieważ obecnie produkcja stali odpowiada aż za 7 procent światowej emisji gazów cieplarnianych. Gdyby więc udało się wdrożyć wodór do produkcji stali na szerszą skalę, byłby to ogromny przełom i wielka szansa na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. 

Dobrze też wyglądają perspektywy wodoru w produkcji cementu. Stosowanie paliwa o niższej zawartości węgla to konieczność, aby zmniejszyć obecność CO2 w produkcji cementu. I to aż o 47% do 2030 roku – tak wylicza to globalny producent cementu – firma Cemex. Biorąc pod uwagę to, że marka ta jest jednym z pionierów we wdrażaniu technologii wodorowych, pozostaje mieć nadzieję, że te wyliczenia są wiarygodne i możliwe do osiągnięcia. 

Wykorzystanie wodoru do produkcji paliw alternatywnych

Technologie wodorowe dla przemysłu ciężkiego to również wykorzystanie tego pierwiastka do tworzenia paliw alternatywnych (syntetycznych), przeznaczonych na przykład do celów transportowych. Cały świat przygląda się coraz uważniej pojazdom wodorowym. Mowa tu o wodorowych silnikach spalinowych, a szczególnie o pojazdach na ogniwa paliwowe FCEV. To właśnie one jawią się jako ogromna szansa dla elektryfikacji w najbardziej wymagających sektorach transportu – towarowego, kolejowego, długodystansowego, a nawet lotniczego! Zapewnia to przejechanie bardzo długiego dystansu na jednym tankowaniu przy jednoczesnym krótszym czasie tankowania. 

Ogniwa paliwowe umożliwiają generowanie energii elektrycznej, dzięki której możliwe jest napędzenie silnika. Dzieje się to za sprawą procesów elektrochemicznych. Wykorzystując do tego celu zielony wodór, mamy pewność zerowej emisji, co przekłada się na korzystny efekt środowiskowy i znaczącą poprawę komfortu mieszkańców miast, którzy nie muszą wdychać trujących spalin. Zalety wodoru jako paliwa zauważa też Polska Strategia Wodorowa, która w swoich założeniach wskazuje na konieczność wykorzystania ich w publicznym transporcie miejskim. 

Zastosowania wodoru w przemyśle ciężkim mają ogromny potencjał również ze względu na proces hydrorafinacji, co umożliwia oczyszczanie oraz konwersję surowców ropopochodnych, jak ropa naftowa, w bardziej wartościowe produkty. Nie można też zapominać o innych działaniach, w których wykorzystuje się wodór jako surowiec do produkcji różnych produktów przemysłowych typy metanol, amoniak czy chlorowodór. Są one powszechnie wykorzystywane w wielu sektorach przemysłu ciężkiego. W jasnych barwach też jawi się przyszłość wodoru w sektorze energetycznym.

Czy jesteś gotowy odkryć, jak wodór może zmienić świat na lepsze?

Wodór, najlżejszy i najbardziej obfity pierwiastek we wszechświecie, ma potencjał, aby zrewolucjonizować sposób, w jaki myślimy o energii.

Zobacz również