Prof. dr hab. inż. Adam Kisiel

Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

Absolwent Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, zatrudniony na tym samym wydziale w Zakładzie Fizyki Jądrowej od 2005 r. Jego prace badawcze dotyczą szeroko pojętej fizyki jądrowej, a w szczególności fizyki zderzeń ciężkich jonów. Specjalizuje się w tematyce korelacji cząstek, badania diagramu fazowego materii jądrowej oraz własności plazmy kwarkowo-gluonowej. Kieruje grupą badawczą w ramach Pracowni Reakcji Ciężkich Jonów, uczestniczącą w dużych międzynarodowych współpracach naukowych klasy Big Science, takich jak eksperyment ALICE w CERN, czy eksperyment STAR w Brookhaven National Laboraory. Odbył kilkuletnie staże zagraniczne: w Ohio State University, w laboratorium CERN oraz w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych, gdzie w roku 2021 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Laboratorium Fizyki Wysokich Energii. Od wielu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów PW w dziedzinie eksperymentalnej fizyki jądrowej, kształcąc młodych specjalistów na potrzeby polskiego przemysłu jądrowego. W ramach Politechniki Warszawskiej organizuje działania środowiska zajmującego się fizyką wysokich energii, w szczególności pełni funkcję Przewodniczącego Rady Centrum Badawczego Fizyka Wysokich Energii i Techniki Eksperymentu, działającego w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. W roku 2023 został powołany na Pełnomocnika JM Rektora PW d.s. energetyki jądrowej.

Zobacz również