Paweł Smoliński

Urząd Dozoru Technicznego

Paweł Smoliński jest odpowiedzialny w Urzędzie Dozoru Technicznego za obszar innowacji i rozwoju. Ukończył studia na wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w specjalności Automatyka, a także menedżerskie studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej oraz studia podyplomowe Energetyka Jądrowa na Wydziale MEL Politechniki Warszawskiej. W UDT pracuje od 15 lat gdzie między innymi, jako koordynator, kierownik wydziału, a następnie dyrektor jest odpowiedzialny za przygotowania UDT do zadań związanych z budową w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej oraz rozwojem technicznych ram prawnych w tym zakresie. Od 2017 roku związany z departamentem innowacji i rozwoju gdzie wspólnie z zespołem wdrażał szereg rozwiązań podnoszących jakość inspekcji i rozwijających ofertę UDT w zakresie bezpieczeństwa technicznego. Wprowadzenie dronów jako narzędzi inspekcyjnych, robotyzacja, cyberbezpieczeństwo systemów przemysłowych, wykorzystanie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, czy przygotowanie UDT do zadań związanych z elektromobilnością to przykłady projektów realizowanych w ostatnich latach.

Zobacz również