Łukasz Sawicki

współautor Modelu SaHo

Analityk sektora jądrowego, współautor Modelu SaHo, członek Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego. W branży jądrowej od 2006 roku (w tym 14 lat w administracji rządowej) na stanowiskach związanych z ekonomiką energetyki jądrowej. Specjalizuje się w modelach biznesowych dla elektrowni jądrowych. Obecnie na stanowisku Radcy w Departamencie Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Autor ok. 20 publikacji z zakresu ekonomicznych aspektów energetyki jądrowej, w tym modeli biznesowych, oraz wpływu przemysłu jądrowego na polską gospodarkę. Wykładowca na studiach podyplomowych na SGH Energetyka Jądrowa i na Politechnice Wrocławskiej w zakresie ekonomicznych aspektów energetyki jądrowej.

Zobacz również