Łukasz Bartela

Energoprojekt Katowice

Łukasz Bartela jest pracownikiem Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych w Politechnice Śląskiej. Zajmuje się technologiami wspierającymi procesy dekarbonizacyjne w energetyce zawodowej. Zainteresowania badawcze koncentruje głównie na problematyce hybrydowych systemów magazynowania energii. Prowadzi analizy dotyczące potencjalnego wykorzystania infrastruktury elektrowni węglowych w ramach inwestycji jądrowych. Pełni funkcję kierownika projektu DEsire, w efekcie którego ma zostać wypracowany plan dekarbonizacji krajowych bloków węglowych na drodze wykorzystania reaktorów jądrowych III i IV generacji. Ekspert w zakresie magazynowania energii oraz energetyki wodorowej. Autor ponad 100 publikacji recenzowanych oraz kilkunastu wynalazków. Uczestnik wielu konferencji oraz dyskusji panelowych.

Zobacz również