Ernest Staroń 

Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki – zatrudniony od 2007 roku
Departament Bezpieczeństwa Jądrowego
Naczelnik Wydziału Analiz Bezpieczeństwa

kieruje zespołem zajmującym się oceną raportów dotyczących bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych w zakresie ich stanów eksploatacyjnych i awaryjnych

absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
dr Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
wcześniej m.in. pracownik Instytutu Energii Atomowej w Świerku (obecnie NCBJ)
zajmował się zagadnieniami obliczeniowymi związanymi z awariami ciężkimi w elektrowniach jądrowych w reaktorach typu PWR z użyciem kodu obliczeniowego MELCOR,
obecnie koncentruje się na probabilistycznych analizach bezpieczeństwa 

Zobacz również