Katarzyna Zasadni

Women in Nuclear Poland

Wiodący inżynier systemów reaktora oraz systemów pomocniczych z wieloletnim doświadczeniem przy projektowaniu, budowie i odbiorach reaktorów EPR i VVER typu PWR, oraz reaktorów BWR i wody ciężkiej typu otwartego. Pani Katarzyna nadzorowała prace projektantów, dostawców technologii i wykonawców z ramienia inwestora i głównego wykonawcy przy projektach elektrowni jądrowych Olkiluoto 3 i Hanhikivi 1 w Finlandii, reaktorów BWRX-300 w Polsce i reaktora badawczego Pallas w Holandii, gdzie obecnie jest inżynierem wiodącym z zakresu instalacji procesowych, HVAC, bezpieczeństwa pożarowego i odpadów radioaktywnych.
Pani Katarzyna nadzorowała również z ramienia inwestora prace przy projektach elektrowni konwencjonalnych Włocławek i Pątnów oraz innych obiektów energetyki konwencjonalnej w Europie i na Bliskim Wschodzie. W początkowych latach kariery zawodowej 1999-2008, pani Katarzyna była projektantem instalacji sanitarnych, wentylacji i gazów w Kieleckich biurach projektowych, przynależąc do Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Pani Katarzyna jest absolwentką wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i wydziału Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu LUT w Lapperanta w Finlandii, gdzie obecnie finalizuje pracę magisterską. Pani Katarzyna jest członkiem Zarządu Women in Nuclear Polska by promować energię jądrową, zrównoważone podejście w jej wytwarzaniu oraz zachęcać kobiety do pracy w tej dziedzinie nauki.

Zobacz również