Dr Przemysław Żydak

Sotis Advisors

Doktor nauk technicznych, inżynier, absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. Od ponad 15 lat zajmuje się energetyką jądrową w Polsce i nie tylko. Uczestniczył w licznych projektach dotyczących przygotowania inwestycji, analiz lokalizacyjnych, środowiskowych i innych dla wielkoskalowych bloków jądrowych oraz reaktorów SMR. Jest współautorem ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie OEJ i inwestycji towarzyszących oraz jednego z rozdziałów ustawy Prawo atomowe. Od 2020 r. prowadzi własną firmę pod nazwą Sotis Advisors świadczącą usługi związane z rozwojem energetyki jądrowej i nie tylko. Jednocześnie jest wykładowcą na Politechnice Warszawskiej na kierunku energetyka jądrowa.

Zobacz również