dr Katarzyna Deja

Narodowe Centrum Badań Jądrowych 

Doktor nauk fizycznych, adiunkt w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Naukowo zajmuje się głównie fizyką cząstek elementarnych, opisem zjawisk zachodzących w ekstremalnie wysokich energiach. Od października 2015 roku pracuje w Dziale Edukacji i Szkoleń Narodowego Centrum Badań Jądrowych, gdzie od sierpnia 2018 roku pełni funkcję dyrektora Działu Edukacji i Szkoleń.
Zajmuje się również popularyzacją i dydaktyką z zakresu fizyki jądrowej oraz promuje pokojowe wykorzystanie energii jądrowej. Przygotowuje program szkoleniowe z zakresu BJiOR oraz z oferty DEiS dla pracowników NCBJ oraz na zlecenie firm zewnętrznych.
Uczestniczyła w szkoleniach i warsztatach MAEA w zakresie budowania potencjału osobowego i przygotowywania szkoleń w sektorze jądrowym oraz w kilkunastu konferencjach, także z wystąpieniami publicznymi.

Zobacz również