dr hab. inż. Włodzimierz Makieła

Politechnika Świętokrzyska

Profesor Politechniki Świętokrzyskiej, uzyskał 2 stopnie naukowe: mgr inżynier techniczny w zakresie fizyki kwantowej AGH Kraków (1978), inżynier mechanik, Politechnika Świętokrzyska (1991), habilitację uzyskał na Politechnice Wrocławskiej Koszyc (2011); Jego działalność naukowa koncentruje się wokół: metrologii wielkości geometrycznych, zastosowania transformacji falkowej w ocenie geometrycznej tekstury powierzchni, akredytacji i certyfikacji systemów zapewnienia jakości. Jest autorem i współautorem:
2 książek akademickich, 60 artykułów i ponad 100 raportów z badań atestacyjnych. Obecnie jest prorektorem ds. nauki i rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej.

Zobacz również