Agata Obrębska

Energoprojekt Katowice

Kierownik Pracowni Ochrony Środowiska w ENERGOPROJEKT- WARSZAWA S.A. w Grupie EPK- Zarządzany przez nią zespół wspiera potencjalnych Inwestorów w przygotowaniu inwestycji związanych z budową obiektów energetyki, w tym energetyki jądrowej w zakresie procesów pozyskiwania pozwoleń i zezwoleń środowiskowych, a także w opracowaniu analiz mających na celu ustalenie lokalizacji obiektów energetyki jądrowej: koncepcji, studiów wykonalności.
Prawnik i inżynier.
Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Inżynieria Środowiska oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo.

Zobacz również