Wiele krajów dąży do tego, by gospodarka była coraz mniej emisyjna, czyli mniej szkodliwa dla środowiska i bardziej zrównoważona. Nie inaczej jest w naszym kraju, gdzie wielką szansę można upatrywać w zielonym wodorze. Nie ma w tych słowach żadnej przesady, gdyż Polska należy do jednego z największych na świecie producentów wodoru. Jak więc można go wykorzystać z korzyścią dla każdego z nas? Odpowiedzią są Doliny Wodorowe w Polsce. Warto dowiedzieć się więcej na ich temat.

Wodór jako szansa na czystą energię!

O wodorze w kontekście dekarbonizacji światowej gospodarki mówi się w ostatnich latach coraz częściej. Wynika to z tego, że wodór to wręcz perfekcyjny nośnik i magazyn energii. Dzięki czemu jeszcze lepiej i sprawniej można korzystać z odnawialnych źródeł energii. Nieprzypadkowo wiele krajów widzi duże szanse w gospodarce wodorowej. Zwłaszcza że usprawnia ona działania związane z celami wyznaczonymi przez Komisję Europejską i Porozumienia Paryskie. W konsekwencji strategie wodorowe niektórych państw są skrupulatnie opracowywane, żeby uzyskiwać i dystrybuować ekologiczny wodór. Nie inaczej jest w Polsce, czego potwierdzeniem Projekt Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku. Jej głównym założeniem jest stworzenie pięciu tego rodzaju ekosystemów na terenie całego kraju. Określane są one jako Doliny Wodorowe

Doliny Wodorowe w Polsce – na jakim są etapie?

Doliny Wodorowe to specjalne obszary, które obejmują różne regiony w Polsce, gdzie realizowane są projekty związane z zastosowaniem wodoru w różnych sektorach. Zgodnie z projektem Polskiej Strategii Wodorowej, planuje się utworzenie co najmniej pięciu takich Dolin. Każda z nich ma za zadanie stać się regionalnym centrum badań, doskonalenia oraz edukacji w zakresie technologii wodorowych.

W skali globalnej Europa przoduje pod tym względem, bo najwięcej Dolin jest w zachodnich, rozwiniętych krajach, jak Niemcy, Dania, Holandia, Francja, Włochy itd. Są obecne i w naszym kraju, i to już od 2019 roku. Stało się to podczas Polish Conference On Hydrogen Energy and Technology (PCHET 2019), gdy złożono podpisy pod deklaracją o powołaniu Pomorskiej Doliny Wodorowej. Odpowiedzialnych za ten ważny krok było kilka instytucji. Między innymi Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych, Województwo Pomorskie czy Gmina Miasta Gdynia. Stworzenie Pomorskiej Doliny Wodorowej było pierwszą tego rodzaju inicjatywy. Następnie powstały inne tego rodzaju przedsięwzięcia – Podkarpacka Dolina Wodorowa w maju 2021 roku, Wielkopolska Dolina Wodorowa (lipiec 2021 r.), a następnie Dolnośląska i Mazowiecka Dolina Wodorowa. 31 stycznia 2022 r. została powołana Śląsko–Małopolska Dolina Wodorowa, inicjatywa, która ma na celu wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej oraz dążenie do zbudowania gałęzi śląsko-małopolskiego przemysłu wodorowego.

Dolina Wodorowa – jakie warunki musi spełniać?

Obecnie w Polsce działa aż osiem projektów Dolin Wodorowych, pokrywając swoim zasięgiem niemalże cały obszar kraju. Pełnią one niezwykle ważną rolę w wykorzystaniu prywatnych środków na zielone inwestycje, w zgodzie z przepisami UE i ustaleniami Europejskiego Zielonego Ładu. O tym, czy mamy do czynienia z Doliną Wodorową decyduje 5 czynników. Zostały one wymienione przez Clean Hydrogen Partnership. To:

  • Skala przedsięwzięcia, co oznacza, że w dolinie muszą być wielomilionowe inwestycje, przynajmniej dwie;
  • Określony geograficznie obszar;
  • Pokrycie łańcucha wartości wodoru – nie tylko produkcja wodoru z wykorzystaniem OZE, ale też jego magazynowanie i dystrybucja;
  • Wykorzystanie wodoru w różnych sektorach gospodarki (chociaż w dwóch);
  • Wykonanie studium wykonalności, co gwarantuje, że projekt ma realne szanse na powodzenie. 

Podsumowując, widzimy, że Doliny Wodorowe są niezwykle ważną i obiecującą szansą dla rozwoju zrównoważonej gospodarki lokalnej i krajowej. Warto trzymać kciuki za powodzenie tych inicjatyw!

Wodór zmienia przyszłość!

Odkryj, jak Centralna Dolina Wodorowa wpłynie na energetykę Polski!

Zobacz również