W poniedziałek 29 maja 2023 r. w Katowicach odbyło się ważne wydarzenie dla dalszego rozwoju technologii wodorowych w kraju.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. – stojąca na czele Centralnego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich – i Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej.

Obie strony zadeklarowały chęć i gotowość do wzajemnej współpracy. Kluczowe znaczenie będzie miała przede wszystkim wymiana doświadczeń na gruncie produkcji zielonego wodoru, polskich elektrolizerów, a także rozwoju polskich wodorowych platform automotive. Celem, która obrał Centralny Klaster Wodorowy, to włączenie do taboru pojazdów i maszyn pracujących na terenie kopalni wozidła wodorowego – charakteryzującego się współspalaniem w silniku wodoru.

Strony widzą również możliwość współpracy przy rozwoju technologii wodorowych. W dłuższej perspektywie współpraca między tymi podmiotami ma umożliwić wspólne prowadzenie projektów i badań związanych z produkcją lub wykorzystaniem zielonego wodoru.

Celem Centralnego Klastra Wodorowego jest stworzenie otwartego forum współpracy, do udziału w którym zaproszone są wszystkie podmioty chętne do działania na rzecz rozwoju zeroemisyjnych źródeł energii i produkcji zielonego wodoru w regionie świętokrzyskim, a Sygnatariusze Klastra dążą do stworzenia do 2030 roku zeroemisyjnych źródeł energii zdolnych do produkcji 4 TWh energii rocznie oraz elektrolizerów wodoru o mocy 250 MW, co ma się przełożyć na produkcję 50.000 ton czystego wodoru do napędu ciężkiego sprzętu, ciężarówek i transportu publicznego w miastach, dzięki czemu możliwa będzie redukcja emisji CO2 o 400.000 ton rocznie.

Zobacz również