Grono powiększyło się o kolejne 6 podmiotów. Zakończyły się także XXV Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki oraz Odnawialnych Źródeł Energii Targi ENEX, w czasie których można było odwiedzić stoisko Centralnego Klastra Wodorowego.

08 marca 2023 r. to data, która zapisze się na długo w historii Klastra. Na sali kongresowej zgromadziło się znamienite grono ekspertów z różnych środowisk i gałęzi przemysłu – m. in. z sektora energetyki jak i przedsiębiorstwa komercyjne zainteresowane tematyką wodoru. Obecni byli również przedstawiciele władz centralnych i samorządowych.

Bezpośrednio przed spotkaniem Centralnego Klastra Wodorowego podsumowano rok działań Fundacji Kaganek, gdzie głos zabrała Eliza Dzwonkiewicz, Konsul Generalna RP we Lwowie. Małgorzata Gawęcka, Prezes Fundacji Kaganek, i Magdalena Rybak, Dyrektor Centrum na Rzecz Pokoju w Sercu Europy, przedstawiły skrótowo poczynania Fundacji:

Program Solidarni, realizowany przez Fundację Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej Industria S.A. od marca 2022 roku zrealizował 35 transportów humanitarnych. Dostarczono w ten sposób ponad 1000 palet pomocy w postaci produktów spożywczych, agregatów prądotwórczych, przetwornic, gotowych paczek żywnościowych, sprzętu medycznego, które trafiły bezpośrednio do Lwowa, skąd zostały rozdystrybuowane do najodleglejszych punktów na mapie Ukrainy. Dzięki dodatkowej współpracy dostarczono łącznie z pomocą naszej Fundacji w przeciągu roku, na teren Ukrainy, pomoc humanitarną o równowartości ponad 3 300 000 zł.

Spotkanie poprzedziła również prezentacja firmy Rolls-Royce SMR w oparciu o podpisane w ostatnim czasie memorandum. Rolls-Royce SMR rozwija flotę małych reaktorów modułowych przeznaczonych na rynek globalny. Łańcuch dostaw rozdzielony jest na kilka fabryk, co maksymalizuje wydajność oraz powtarzalność produkcji zunifikowanych modułów, z których budowana jest cała elektrownia.

Szczepan Ruman – Prezes Zarządu ŚGP INDUSTRIA – podczas zapowiadania prezentacji Rolls-Royce nt. SMR – powiedział:

Widzimy w tym ogromną szansę dla polskiej gospodarki. Niektórzy czasem mówią, że dekarbonizacja to będzie niesłychane obciążenie – my na to tak nie patrzymy. My widzimy w tym szansę – widzimy szansę na rozwój gospodarczy, widzimy szansę na dziesiątek tysięcy miejsc pracy w Polsce.

Dodał, że ambitnym, ale realnym celem jest powstanie modułowej elektrowni w Polsce, być może w województwie świętokrzyskim, do 2032 roku. Celem ŚGP INDUSTRIA jest zbudowanie łańcucha dostaw zunifikowanych części i modułów do produkcji SMR zarówno na rynek polski jak i na eksport. Jako lider Centralnego Klastra Wodorowego, ŚGP INDUSTRIA ma również w planach uruchomienie do trzech reaktorów SMR w celu dekarbonizacji regionalnej infrastruktury energetycznej oraz do produkcji wodoru.

Alan Woods – Rolls-Royce SMR’s Director of Strategy and Business Development – mówił:

Rozwiązania modułowe zaproponowane przez Rolls-Royce, tworzą potencjał dla polskich firm, do tego, aby weszły na wiele lat w łańcuch dostaw. Do tego typu przedsięwzięć potrzebne będą przez wiele lat specjalistyczne części, moduły i komponenty.

W czasie prezentacji podkreślił znaczenie lokalnej społeczności w projekcie. Głos zabrał także Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii:

Możemy zrealizować wielkie marzenia. Wielki projekt, który będzie służył zaopatrzeniu odbiorców końcowych w tanią, czystą energię, także ciepło systemowe, ale również produkcję zeroemisyjnego wodoru z wykorzystaniem energii, która jest produkowana w reaktorach wysokotemperaturowych.

O projekcie wypowiedział się także Cezariusz Lesisz – Prezes Zarządu ARP S.A.

Jesteśmy na początku drogi. To są bardzo ważne wyzwania. My dzisiaj deklarujemy zobowiązania wobec firmy Rolls-Royce SMR, że spotkali wiarygodnych partnerów. To jest wyzwanie , bo ta technologia jest najwyższej klasy i będzie wymagała najwyższej jakości.

Do Centralnego Klastra Wodorowego dołączyły następujące Podmioty:

Wydarzeniu towarzyszyła także wystawa poświęcona świętokrzyskim naukowcom i przedsiębiorcom  – Stanisławowi i Bolesławowi Łaszczyńskich, dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Kielcach [Wynalazcy z Miedzianki – INDUSTRIA].

Stoisko w ramach Centralnego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich było współtworzone przez Świętokrzyską Grupę Przemysłową INDUSTRIA wraz z Rolls-Royce SMR, SBB ENERGY S.A., ML System S.A. oraz ENERVIGO.

Na stoisku można było zobaczyć Kopalnię Jaźwica w Chęcinach w skali 1:600 i posłuchać o koncepcji obiegu zamkniętego wody kopalnianej wykorzystanej w procesie elektrolizy do produkcji zielonego wodoru. Makieta przedstawiała także przyszłe instalacje odnawialnych źródeł energii, tj. farma fotowoltaiczna i turbiny wiatrowe. Można było także przyjrzeć się wytwórni zielonego wodoru i tankowanemu w okolicy wozidłu. Nasi przedstawiciele opowiadali także o zielonej transformacji i ambitnych planach INDUSTRII, a także możliwościach, jakie zapewnia członkostwo w Centralnym Klastrze Wodorowym.

Dzięki firmie Rolls-Royce SMR można było się zapoznać z makietą przedstawiającą modułowy reaktor jądrowy (SMR), a także dowiedzieć się więcej o jego budowie i zastosowaniu poszczególnych komponentów, a także zapytać jak zapewnione jest bezpieczeństwo takich technologii i jak tworzony jest łańcuch dostaw.

ML SYSTEM S.A. przedstawił prototypowy elektrolizer wysokociśnieniowy do produkcji wodoru pracujący przy niskim napięciu, co pozwala na integrację z instalacjami fotowoltaicznymi. Twórcy chętnie odpowiadali na tematy związane z budową urządzenia i poprawą jego efektywności dzięki wybranym rozwiązaniom.

Firma SBB ENERGY S.A. przedstawiała swoje usługi w zakresie rozruchu, montażu mechanicznego, instalacji elektrycznych i AKPiA oraz kompleksowych prac specjalistycznych. Przedstawiciele Enervigo odpowiadali natomiast o swoich możliwościach w zakresie kompleksowego procesu transformacji energetycznej przedsiębiorstw.

Zobacz również