Uroczystość podpisania listu intencyjnego o powołaniu Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich miała miejsce 17/07/2023 roku w Elektrowni ENEA w Kozienicach.

Centralna Dolina Wodorowa im. Braci Łaszczyńskich powstaje na fundamentach Centralnego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich zawiązanego przez Świętokrzyską Grupę Przemysłową INDUSTRIA S.A. w roku 2021. Na ten moment Klaster stanowił 56 podmiotów działających na rzecz zielonej transformacji w centralnej części Polski. Z dniem podpisania listu intencyjnego o powołaniu Centralnej Doliny Wodorowej wszystkie podmioty z Klastra automatycznie przechodzą do Doliny, do której dołączają także podmioty z grupy ENEA tj. Elektrownia Kozienice, Elektrownia Połaniec, Nowa Energia, Elkogaz, jak również spółka GAZ SYSTEM, ARP eVehicles oraz środowisko naukowe z województwa łódzkiego oraz południowego Mazowsza.

Utworzona Centralna Dolina Wodorowa swym obszarem geograficznym obejmuje województwa: świętokrzyskie, łódzkie, południowe Mazowsze oraz północne Podkarpacie.

Gośćmi Honorowymi wydarzenia byli Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa oraz Pełnomocnik Rządu ds. OZE Wiceminister Ireneusz Zyska.

Cele Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich to:

  1. Inwestycje w słoneczne i wiatrowe źródła energii odnawialnej o mocy 2 GW.
  2. Inwestycje w elektrolizery do produkcji wodoru o mocy 250 MW.
  3. Zastąpienie energetycznych bloków węglowych blokami gazowymi gotowymi do współspalania wodoru.
  4. Transformacja energetyczna sektora wydobycia: wodór jako zielone paliwo w transporcie ciężkim.
  5. Rozwój infrastruktury wodorowej w regionie poprzez produkcję wodoru, stacje do tankowania, kolej pasażerską oraz towarową, jak również transport miejski  oparty na paliwie przyszłości.
  6. Rozwój energetyki jądrowej opartej o technologię SMR.

Zobacz również