11 marca 2024 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie doszło do podpisania umowy o współpracy między ŚGP INDUSTRIA a brytyjskim funduszem inwestycyjnym Chiltern Vital Group. Wydarzenie to jest związane z naszą konferencją „Industria Nuclear Days 2024”.

Podczas konferencji prasowej w Warszawie po podpisaniu umowy strony wyraziły swoje zdanie na temat znaczenia tego porozumienia:

Cezariusz Lesisz, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu

„Rozwój programu SMR to jeden z ważnych elementów kształtowania polskiego mixu energetycznego przyszłości. Cieszę się, że spółka Grupy Kapitałowej ARP, Industria, należy do liderów tego procesu”.

Chris Turner, Prezes Zarządu Chiltern Vital Group

„CVG jest podekscytowane perspektywami, jakie może przynieść podpisanie dzisiaj w Polsce strategicznie ważnej umowy o współpracy z Industria. Technologia SMR może być wdrażana na wymaganą skalę tylko poprzez długoterminowe partnerstwa publiczno-prywatne oraz międzynarodowe. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy wiodących partnerów ze sektora publicznego i prywatnego w naszych głównych projektach w Wielkiej Brytanii, takich jak Western Gateway oraz Rolls Royce SMR w planowanym projekcie strefy inwestycyjnej Berkeley/Oldbury 'Severn Edge’ oraz że jesteśmy znaczącym partnerem w Yorkshire Energy Park Freeport. Dziś znacznie rozszerzyliśmy naszą międzynarodową współpracę technologiczną związaną z SMR poprzez umowę z Industria”.

Z Rolls-Royce SMR współpracujemy na podstawie Memorandum of Intent podpisanego w 2022 roku. Dzisiaj poszerzamy grono partnerów, podpisując list intencyjny o współpracy z brytyjskim funduszem inwestycyjnym Chiltern Vital Group (CVG) w zakresie rozwoju technologii SMR w Polsce. Podpisanie umowy stanowi kolejny krok we współpracy między polsko-brytyjskimi partnerstwami publiczno-prywatnymi o strategicznym znaczeniu.

Główne postanowienia umowy obejmują współpracę w następujących obszarach:

  • szkolenie i rozwój umiejętności polskich studentów i specjalistów,
  • wymianę know-how w celu przyspieszenia procesu licencjonowania komponentów dedykowanych przemysłowi nuklearnemu,
  • wspólny rozwój powiązanych technologii w celu stworzenia przyszłych dużych niskoemisyjnych regionalnych parków technologicznych,
  • oraz tworzenie prywatnych modeli finansowania w celu zapewnienia opłacalności projektów SMR.
O PARTNERACH:

Chiltern Vital Group (CVG) to zlokalizowany w Londynie deweloper energii o zerowej emisji i technologii, z ugruntowanym rekordem w tworzeniu i dostarczaniu dużych regionalnych projektów wielosektorowych z partnerami światowej klasy.

Zarząd i kadra zarządzająca CVG cieszą się znakomitą reputacją dostarczania projektów o wartości wielu milionów funtów, tworząc jednocześnie długoterminowe społeczno-ekonomiczne dziedzictwo dla lokalnych i regionalnych społeczności w każdym wieku.

CVG współpracuje z Rolls-Royce SMR w celu tworzenia regionalnych projektów energetycznych o zerowej emisji, rozpoczął proces przejmowania Gloucestershire Science and Technology Park w Berkeley,  który sąsiaduje z dawnym miejscem reaktora jądrowego Magnox, aby stworzyć międzynarodowy park naukowy, szkoleniowy, badawczo-rozwojowy i technologiczny o globalnym znaczeniu.

Rolls-Royce SMR to pierwsza brytyjska technologia jądrowa na rynku krajowym od ponad 20 lat – zapewniająca brytyjskie rozwiązanie globalnego problemu energetycznego. Każdy mały reaktor modułowy będzie produkował wystarczającą ilość stabilnej, dostępnej cenowo, wolnej od emisji energii, aby zasilić milion domów przez co najmniej 60 lat.

Rolls-Royce SMR otrzymał finansowanie rządu brytyjskiego w wysokości 210 milionów funtów w ramach fazy 2 programu Low-Cost Nuclear Challenge Project, administrowanego przez UKRI, które zostało uzupełnione o 280 milionów funtów kapitału prywatnego. Celem tego wsparcia rządowego jest przyspieszenie projektu Rolls-Royce SMR i przejście co najmniej do drugiego etapu oceny projektu (GDA) przeprowadzonej przez niezależnych regulatorów przemysłu jądrowego: Urząd ds. Regulacji Jądrowych (ONR), Agencja Ochrony Środowiska i Natural Resources Wales.

Zobacz również