Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach zajmuje się organizacją i zarządzaniem pasażerskim zbiorowym transportem miejskim. Przedmiotem działania Zarządu jest zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach powstał z dniem 1 lipca 2003 roku. Jest jednostką organizacyjną miasta Kielce, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Organizuje, zarządza i nadzoruje komunikację miejską w imieniu miasta Kielce.
W ramach organizowania transportu zbiorowego do zadań ZTM-u należy:

  • prowadzenie badań rynku usług transportu zbiorowego w celu określania potrzeb transportowych mieszkańców
  • planowanie sieci i układu linii w zakresie komunikacji miejskiej
  • opracowywanie rozkładów jazdy komunikacji miejskiej
  • kontrola nad świadczeniem usług przewozowych pod względem ich zgodności z warunkami umów
  • promocja transportu publicznego.
  • Zarządzanie Dworcem Autobusowym w Kielcach, który integruje transport zbiorowy o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Dołącz do nas!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich osoby prawne w charakterze Członka Wspierającego, które chcą aktywnie włączyć się w działalność Centralnej Doliny Wodorowej oraz wspierać działania i projekty w sposób finansowy i merytoryczny.