Świętokrzyskie – województwo, które zmienia się na naszych oczach, w którym wielowiekowa przeszłość i bogata historia stykają się ze współczesnością i realizacją wielkich wyzwań. Ich efektem ma być nowoczesny, dynamicznie rozwijający się region.

Województwo świętokrzyskie to region niepowtarzalnych krajobrazów, cennych zabytków kultury i pamiątek, które tworzą wielowiekową historię naszych ziem. To także nasz największy potencjał – ludzie, których aspiracje w dużej mierze wyznaczają kierunki rozwoju regionu. Są one wielkim wyzwaniem dla samorządu województwa świętokrzyskiego.


Dynamika zmian w regionie jest w ostatnich latach ogromna – setki kilometrów nowych, bezpiecznych dróg, zmodernizowane i zaopatrzone w nowoczesny sprzęt placówki służby zdrowia, zrewitalizowane centra miast, inwestycje w ochronę środowiska, sieci kanalizacyjne i ścieżki rowerowe. To także świętokrzyskie firmy, które budują swój potencjał gospodarczy oraz uczelnie wyższe, proponujące nowoczesne, odpowiadające na wyzwania runku pracy, formy edukacji. Region rozwija się, wykorzystując do tego fundusze unijne. Zamykając perspektywę na lata 2014-2020 i otwierając nowy program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 możemy bez wahania stwierdzić, że unijne wsparcie wpływa w naszym regionie na rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności, rynek pracy, służbę zdrowia czy edukację. Dzięki funduszom unijnym można również zrealizować wiele projektów społecznych skierowanych do mieszkańców. W najbliższych latach samorząd województwa świętokrzyskiego będzie koncentrował się przede wszystkim na wsparciu przedsiębiorczości i innowacji oraz inwestycjach przyjaznych środowisku. To największe wyzwania, przed którymi stoimy i którym chcemy sprostać.

Dołącz do nas!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich osoby prawne w charakterze Członka Wspierającego, które chcą aktywnie włączyć się w działalność Centralnej Doliny Wodorowej oraz wspierać działania i projekty w sposób finansowy i merytoryczny.