Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego jest jedyną publiczną uczelnią w regionie, która oferuje studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne. Uczelnia posiada bardzo szeroką i bogatą ofertę dydaktyczną uwzględniającą aktualne potrzeby społeczeństwa oraz przemysłu. Kształci specjalistów na 8 wydziałach.

Uniwersytet Radomski to uczelnia posiadająca ogromne doświadczenie, dająca perspektywy w kształceniu i przygotowaniu do pracy zawodowej. Gwarantuje zdobycie gruntownej wiedzy, przydatnych kompetencji i dyplomu cenionego na rynku pracy.

Kształci specjalistów w różnych dziedzinach naukowych: technicznych, prawnych, ekonomicznych, pedagogicznych, artystycznych oraz humanistycznych i związanych z naukami o zdrowiu. Zapewnia rozwijanie swoich pasji oraz wspiera studentów dając możliwość korzystania z programów stypendialnych.

Uczelnia szczególny akcent kładzie na łączeniu teorii z praktyką oraz wykorzystaniu nowoczesnych technik w kształceniu. Zapewnia możliwość korzystania z dobrze wyposażonych w specjalistyczne oprogramowania i urządzenia laboratoriów, tworzonych we współpracach z przodującymi w poszczególnych branżach firmami. Programy studiów przewidują praktyki zawodowe, dzięki którym studenci nabywają cennego doświadczenia, a jako absolwenci mają szansę na zdobycie pracy w przedsiębiorstwach znanych zarówno w kraju, jak i za granicą.

W ramach programu Erasmus+ adepci radomskiej Uczelni mają szerokie możliwości wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne do wielu krajów Unii Europejskiej m.in.: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Turcji, Węgier, Włoch.

Dołącz do nas!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich osoby prawne w charakterze Członka Wspierającego, które chcą aktywnie włączyć się w działalność Centralnej Doliny Wodorowej oraz wspierać działania i projekty w sposób finansowy i merytoryczny.