Uniwersytet Jana Kochanowskiego jest jednym z osiemnastu publicznych uniwersytetów klasycznych w Polsce i największą uczelnią wyższą w województwie świętokrzyskim.
Jej początki sięgają 1969 roku, mury kieleckiej uczelni opuściło 165 tys. absolwentów, obecnie studiuje 11 tysięcy osób.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to największa uczelnia wyższa w regionie świętokrzyskim i jeden z najmłodszych polskich uniwersytetów klasycznych.


Na uczelni studiuje 11 tysięcy osób, w swojej ofercie posiada 52 kierunki studiów. Obszary badawcze obejmują 21 dyscyplin naukowych w pięciu dziedzinach: nauki przyrodnicze, nauki medyczne i o zdrowiu, nauki humanistyczne, nauki społeczne i sztuka. Uczelnia przestała mieć charakter lokalny, gdyż połowa studentów pochodzi spoza województwa świętokrzyskiego. Rośnie też liczba studentów zagranicznych. Uczelnia należy do najpopularniejszych uniwersytetów klasycznych w Polsce. O jedno miejsce na UJK ubiega się co roku ponad trzech kandydatów.


Uniwersytet Jana Kochanowskiego posiada uprawnienia do nadawania tytułów naukowych doktora w 14 dyscyplinach naukowych, a w czterech dyscyplinach do habilitacji. Na uczelni zatrudnionych jest 1595 osób, w tym 1004 nauczycieli akademickich, (83 profesorów, 241 doktorów habilitowanych, 453 doktorów, 161 magistrów oraz 66 lekarzy).


UJK dysponuje nowoczesnym kampusem uniwersyteckim, który powstał przy ulicy Świętokrzyskiej w Kielcach. Posiada też kilka budynków w ścisłym centrum Kielc i miasteczko studenckie w centrum miasta. Dwie zamiejscowe filie uczelni znajdują się w Piotrkowie i Sandomierzu.

Dołącz do nas!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich osoby prawne w charakterze Członka Wspierającego, które chcą aktywnie włączyć się w działalność Centralnej Doliny Wodorowej oraz wspierać działania i projekty w sposób finansowy i merytoryczny.