Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. wyrasta z prawie 150-letniej historii Kieleckich Marmurów oraz przemysłowych tradycji regionu. INDUSTRIA łączy te tradycje z nowoczesnymi technologiami i dbałością o środowisko naturalne.

ŚGP INDUSTRIA tworzą:


Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych – lider w zakresie wydobycia i obróbki kamienia, czołowy producent kruszyw, prowadzi działalność w trzech kopalniach: Jaźwica, Laskowa, Winna na terenie województwa świętokrzyskiego;


INDUSTRIA Nawozy – zajmująca się rozwojem innowacyjnych, ekologicznych nawozów bazujących na naszych surowcach starając się sprostać współczesnym potrzebom rolnictwa;


INDUSTRIA Logistyka – oferująca obecnie niskoemisyjne usługi logistyczne zasilane LNG, oferująca kompleksową usługę rozładunkową bezpośrednio w docelowej lokalizacji dzięki własnej bocznicy kolejowej, a w przyszłości logistyka zeroemisyjna;


INDUSTRIA Zielona Energia – inwestująca w zeroemisyjne źródła energii, podejmująca działania na rzecz korzystnej transformacji energetycznej i tworzenia w naszym regionie gospodarki bazującej na zielonym wodorze.

Spółka została wyróżniona dwukrotnie tytułem Lidera Regionu w kategoriach: Górnictwo oraz Innowacyjność, a także prestiżową nagrodą EKOkopalni. INDUSTRIA nie zwalnia tempa i dziś stawia sobie nowe wyzwania.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA świadoma wyzwań energetycznych stojących przed przedsiębiorcami przemysłowymi wyszła w 2021 r. z inicjatywą powołania Centralnego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich.

Ambitne cele ŚGP INDUSTRIA to niezależne energetycznie, zeroemisyjne kopalnie produkujące kruszywa oraz ekologiczne nawozy, dysponujące własnym transportem opartym o zielony wodór, a dla całego regiony korzystna transformacja energetyczna poprzez zapewnienie innym podmiotom dostępu do zeroemisyjnej energii, logistyki oraz zielonego wodoru.