Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. wyrasta z prawie 150-letniej historii Kieleckich Marmurów oraz przemysłowych tradycji regionu. INDUSTRIA łączy te tradycje z nowoczesnymi technologiami i dbałością o środowisko naturalne.

ŚGP INDUSTRIA tworzą:


Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych – lider w zakresie wydobycia i obróbki kamienia, czołowy producent kruszyw, prowadzi działalność w trzech kopalniach: Jaźwica, Laskowa, Winna na terenie województwa świętokrzyskiego;


INDUSTRIA Nawozy – zajmująca się rozwojem innowacyjnych, ekologicznych nawozów bazujących na naszych surowcach starając się sprostać współczesnym potrzebom rolnictwa;


INDUSTRIA Logistyka – oferująca obecnie niskoemisyjne usługi logistyczne zasilane LNG, oferująca kompleksową usługę rozładunkową bezpośrednio w docelowej lokalizacji dzięki własnej bocznicy kolejowej, a w przyszłości logistyka zeroemisyjna;


INDUSTRIA Zielona Energia – inwestująca w zeroemisyjne źródła energii, podejmująca działania na rzecz korzystnej transformacji energetycznej i tworzenia w naszym regionie gospodarki bazującej na zielonym wodorze.

INDUSTRIA Nuclear Solutions – rozwijająca innowacyjne i zrównoważone rozwiązania technologiczne z zakresu energetyki jądrowej.

Spółka została wyróżniona dwukrotnie tytułem Lidera Regionu w kategoriach: Górnictwo oraz Innowacyjność, a także prestiżową nagrodą EKOkopalni. INDUSTRIA nie zwalnia tempa i dziś stawia sobie nowe wyzwania.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA świadoma wyzwań energetycznych stojących przed przedsiębiorcami przemysłowymi wyszła w 2021 r. z inicjatywą powołania Centralnego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich.

Ambitne cele ŚGP INDUSTRIA to niezależne energetycznie, zeroemisyjne kopalnie produkujące kruszywa oraz ekologiczne nawozy, dysponujące własnym transportem opartym o zielony wodór, a dla całego regiony korzystna transformacja energetyczna poprzez zapewnienie innym podmiotom dostępu do zeroemisyjnej energii, logistyki oraz zielonego wodoru.

Dołącz do nas!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich osoby prawne w charakterze Członka Wspierającego, które chcą aktywnie włączyć się w działalność Centralnej Doliny Wodorowej oraz wspierać działania i projekty w sposób finansowy i merytoryczny.