Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. od początku swego istnienia bierze udział w gospodarczym rozwoju środkowo-wschodniej części Polski. Wspiera już istniejących na jej terenie przedsiębiorców oraz pozyskuje nowych inwestorów.

Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A. swym zasięgiem obejmuje 3 województwa: świętokrzyskie, mazowieckie oraz lubelskie. Atutem Strefy jest bliska odległość od największych miast regionu: Warszawy, Krakowa. Jest ona korzystnie położona pod względem dostępności znaczących korytarzy transportowych. Umożliwia to płynny rozwój relacji handlowych. Obecność w granicach obszaru Strefy jednostek akademickich i parków naukowo-technologicznych, stwarza możliwość rozwoju dla przedsiębiorców z różnych branż. Dodatkowo gwarantuje im to możliwość pozyskania wykwalifikowanej kadry.

Od początku istnienia SSE „Starachowice” S.A. wsparła inwestycje o wartości ponad
5 mld zł. Ponad 1 mld zł to inwestycje pozyskane tylko w 2022 roku. W tym samym roku Strefa stała się liderem Polski wschodniej, bowiem 42% inwestycji realizowanych w tym regionie jest umiejscowionych na obszarze jej podlegającym.

Realizowany przez SSE „Starachowice” od 2018 roku program „Polska Strefa Inwestycji”, znacząco rozszerzył dotychczasową możliwość uzyskania zwolnień podatkowych. Aktualnie każdy przedsiębiorca chcący inwestować w obszarze zarządzanym przez SSE „Starachowice” S.A. może ubiegać się o wydanie Decyzji o Wsparciu uprawniającej go do skorzystania z takiej formy pomocy.

Dołącz do nas!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich osoby prawne w charakterze Członka Wspierającego, które chcą aktywnie włączyć się w działalność Centralnej Doliny Wodorowej oraz wspierać działania i projekty w sposób finansowy i merytoryczny.