KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA ENERGETYKI I PRZEMYSŁU

Firma SBB ENERGY S.A. od 1992 roku prowadzi działalność w sektorach energetyki i przemysłu, świadcząc usługi w zakresie rozruchu, montażu mechanicznego, instalacji elektrycznych i AKPiA oraz kompleksowych prac specjalistycznych. Ponadto, SBB ENERGY S.A. dostarcza szereg nowoczesnych technologii w obszarze oczyszczania spalin.

SBB ENERGY SA od 1992 roku prowadzi działalność w sektorach energetyki i przemysłu, świadcząc usługi w zakresie rozruchu, montażu mechanicznego, instalacji elektrycznych i AKPiA oraz kompleksowych prac specjalistycznych. Ponadto, dostarcza szereg nowoczesnych technologii w obszarze oczyszczania spalin. Główne obszary działań: kompleksowy rozruch bloków energetycznych, optymalizacja urządzeń oraz systemów energetycznych, wielobranżowe montaże i remonty w energetyce i przemyśle, rozruch, optymalizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, czyszczenie chemiczne oraz trawienie instalacji i urządzeń, badania laboratoryjne umożliwiające opracowanie optymalnych technologii dla potrzeb realizowanych procesów chemicznego czyszczenia, montaże elektryczne oraz AKPiA wraz z dostawą sprzętu i rozdzielnic, modernizacja obiektów energetycznych i przemysłowych w zakresie technologii odsiarczania spalin, usuwania kwaśnych składników gazowych, odazotowania spalin, redukcji emisji rtęci, konwersja kotłów opalanych węglem na biomasę oraz na gaz. SBB ENERGY wprowadza nowatorskie rozwiązania technologiczne ukierunkowanych na dekarbonizację przemysłu oraz rozwój energetyki rozproszonej. W swoim portfolio usług oferuje systemy produkcji, magazynowania i utylizacji zielonego wodoru jak i bateryjne magazyny energii oraz magazyny ciepła.

FB – https://www.facebook.com/sbbenergy
LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/25049491

Dołącz do nas!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich osoby prawne w charakterze Członka Wspierającego, które chcą aktywnie włączyć się w działalność Centralnej Doliny Wodorowej oraz wspierać działania i projekty w sposób finansowy i merytoryczny.