Polska Energetyka Słoneczna Sp. z o.o. jest deweloperem odnawialnych źródeł energii. Trzonem naszej działalności są inwestycje w naziemne instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe oraz magazyny energii.

Naszą ideą jest wspomaganie transformacji polskiej energetyki w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej. Ponieważ jednym z najbardziej przyjaznych środowisku źródeł generacji energii elektrycznej jest energia słoneczna, to właśnie w niej pokładamy największe nadzieje. Polegając na niej nie tylko wspieramy pozytywne zmiany naszego otoczenia, ale tworzymy także tańszą energię elektryczną.
Nasz zespół posiada ponad 20-letnie doświadczenie w przygotowywaniu, budowaniu i zarządzaniu takimi projektami. Kompetencje zdobywaliśmy zarówno w Polsce, jak i zagranicą.


Rozwijamy obecnie 38 projektów o łącznej mocy ponad 5 000 MW, zatrudniamy liczący 50 osób zespół specjalistów z dziedziny projektowania i budowy inwestycji OZE, obrotu energią oraz analityków biznesowych.
W ramach swojej działalności PES zajmuje się:

  • wyszukiwaniem i analizowaniem gruntów pod inwestycje fotowoltaiczne, wiatrowe, magazynowania energii;
  • przygotowywaniem dokumentacji projektowej w całym cyklu życia projektu;
  • budowaniem relacji z lokalnymi władzami i mieszkańcami;
  • optymalizacją projektów OZE celem zwiększenia rentowności inwestycji;
  • promowaniem idei wykorzystania energii z OZE ze szczególnym uwzględnieniem energii słoneczne.


Właścicielem PES jest fundusz inwestycyjny XOOG, zarejestrowany w Polsce z wyłącznie polskim kapitałem.

Dołącz do nas!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich osoby prawne w charakterze Członka Wspierającego, które chcą aktywnie włączyć się w działalność Centralnej Doliny Wodorowej oraz wspierać działania i projekty w sposób finansowy i merytoryczny.