Politechnika Świętokrzyska to najstarsza i największa akademicka uczelnia techniczna w regionie. Uczelnia wspiera rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, ale stanowi równocześnie bazę wykwalifikowanych pracowników dla regionalnego rynku pracy.


Politechnika Świętokrzyska stanowi zaplecze badawczo-naukowe dla rozwoju przemysłu województwa świętokrzyskiego. Ponad 136 laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę pozwala na prowadzenie badań naukowych i realizację zadań dydaktycznych na najwyższym światowym poziomie. Unikalne w skali kraju jest Centrum Laserowych Technologii Metali (wspólna jednostka Uczelni i Polskiej Akademii Nauk) posiada pełne zaplecze do prowadzenia badań w obszarze technologii laserowych i plazmowych.


W 2022 roku zakończony został jeden z dwóch strategicznych projektów tj. interdyscyplinarne i innowacyjne Centrum Naukowo – Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego – CENWIS.


Nowo powstałe Centrum o wartości przekraczającej 85 mln zł wyposażone jest w najnowocześniejszą w kraju i na świecie infrastrukturę badawczo-rozwojową rozlokowaną w 12 laboratoriach i 3 pracowniach.
Politechnika Świętokrzyska nie tylko wspiera rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, ale stanowi równocześnie bazę wykwalifikowanych pracowników dla regionalnego rynku pracy. Aktualnie prowadzimy studia na 22 kierunkach i ponad 60 specjalnościach.

Dołącz do nas!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich osoby prawne w charakterze Członka Wspierającego, które chcą aktywnie włączyć się w działalność Centralnej Doliny Wodorowej oraz wspierać działania i projekty w sposób finansowy i merytoryczny.