ML System S.A. to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna z własnym zakładem produkcyjnym oraz silnym zapleczem B+R wyposażonym w nowoczesny sprzęt laboratoryjny. Od 2006 r. dostarcza tradycyjne i innowacyjne rozwiązania energetyki odnawialnej.

Firma ML System rozwija przełomowe technologie, które są idealną odpowiedzią na aktualne potrzeby procesu transformacji energetycznej- przejścia z konwencjonalnych na odnawialne źródła energii. Produkty ML System znajdują zastosowanie zarówno w klasycznych instalacjach fotowoltaicznych oraz w zrównoważonym budownictwie, w transporcie lądowym i wodnym, a także branży automotive.
Oferta produktowa ML System to:

  • szeroka paleta rozwiązań fotowoltaiki tradycyjnej
  • autorskie rozwiązania BIPV – fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (w tym fasady, żaluzje, świetliki)
  • oferta Smart City (fotowoltaiczne zadaszenia parkingowe, inteligentne wiaty przystankowe, fotowoltaiczne lampy i ławki)
  • linia Smart Glass – specjalistyczne szyby i produkty szklane dla zrównoważonego budownictwa i transportu.


W 2021 r. firma uruchomiła pierwszą na świecie linię produkcyjną transparentnych szyb z powłoką kwantową generujących energię elektryczną ze słońca. Wydarzenie to nazwane „kwantową rewolucją w światowym budownictwie” było jednym z elementów strategii „nowej ery kwantowej”, otwierającej nowe możliwości i funkcje zastosowania szkła. Zgodnie z mottem firmy „Zmieniamy świat dla przyszłych pokoleń” ML System konsekwentnie zwiększa udział na rynku krajowym i eksportowym, aby docelowo stać się globalną marką o nieograniczonym zasięgu.

Dołącz do nas!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich osoby prawne w charakterze Członka Wspierającego, które chcą aktywnie włączyć się w działalność Centralnej Doliny Wodorowej oraz wspierać działania i projekty w sposób finansowy i merytoryczny.