Miasto i Gmina Piekoszów stawia na zrównoważony rozwój. To dobre miejsce do życia!

Na terenie Miasta i Gminy Piekoszów sukcesywnie poprawia się jakość życia, a władze gminy stawiają na zrównoważony rozwój na wielu płaszczyznach. Duża dynamika i tempo przemian sprawiły, że z dniem 1 stycznia 2023 roku Piekoszów nabył prawa miejskie.
Gmina Piekoszów na przestrzeni lat diametralnie zmieniła swoje oblicze, przechodząc znaczącą przemianę. Każdego roku realizuje się tu szereg inwestycji, na które władze gminy pozyskują milionowe dofinansowania zewnętrzne zarówno rządowe, jak i unijne. Tylko w 2022 roku na inwestycje przeznaczono tu blisko 26 milionów złotych, a w roku 2023 zaplanowano przeznaczyć na ten cel rekordową kwotę ponad 38 milionów złotych.


Dzięki milionowym dotacjom na terenie Miasta i Gminy Piekoszów jest coraz więcej lepszych dróg i chodników. Powstaje też energooszczędne oświetlenie, a szkoły i obiekty użyteczności publicznej przechodzą kompleksową termomodernizację. Placówki oświatowe wyposażone są w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, a uczniowie mogą bezpłatnie korzystać z wielu dodatkowych zajęć, jak robotyka czy programowanie.


Pozytywne przemiany wpływają na jakość życia mieszkańców. Poza spektakularnymi inwestycjami, gmina realizuje też wiele mniejszych zadań, nie zapominając przy tym o swoich walorach przyrodniczych. Znajdują się tu chociażby unikatowe rezerwaty przyrody, które po modernizacji nabrały nowego wyglądu i stanęły otworem dla turystów. Zarówno rezerwat Chelosiowa Jama, jak i Moczydło zostały wpisane na światową listę UNESCO, co oznacza, że są one niepowtarzalną atrakcją geologiczną na światową skalę.


Doskonałe skomunikowanie gminy, jej stały i zrównoważony rozwój, a także piękne i malownicze tereny do odpoczynku i rekreacji sprawiają, że Miasto i Gmina Piekoszów to miejsce, które jest coraz chętniej wybierane do życia.

Dołącz do nas!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich osoby prawne w charakterze Członka Wspierającego, które chcą aktywnie włączyć się w działalność Centralnej Doliny Wodorowej oraz wspierać działania i projekty w sposób finansowy i merytoryczny.