Miasto i Gmina Morawica to marka uznana w kraju i na świecie, doskonałe miejsce do zamieszkania oraz do zainwestowania. Jest przykładem zrównoważonego rozwoju. Tu w parze z inwestowaniem w gospodarkę i ochronę środowiska idzie dbałość o edukację, sport i kulturę.

Samorząd uznany w kraju i na świecie, doskonałe miejsce do zamieszkania oraz do zainwestowania. To właśnie gmina Morawica jest przykładem zrównoważonego rozwoju. Tu tworzenie doskonałych warunków do życia idzie w parze z inwestowaniem w gospodarkę oraz z ochroną środowiska. W gminie Morawica z roku na rok jest rozbudowywana i modernizowana infrastruktura drogowa, wodno-kanalizacyjna, gazowa i oświetleniowa, ale także ta, na którą składają się obiekty użyteczności publicznej. Gmina inwestuje w rozwój infrastruktury edukacyjnej, sportowej i kulturalnej. Na jakość życia mieszkańców mają niewątpliwie wpływ powstałe obiekty użyteczności publicznej. To m.in. dzięki inwestycjom w obiekty takie jak: Kryta Pływalnia „KORAL” (o unikatowej niecce ze stali nierdzewnej, ze strefą rekreacyjną wzbogaconą o basen z atrakcjami dla małych dzieci, grotę solną, jacuzzi, saunę), hala sportowa „Bilcza”, nowoczesny budynek Centrum Samorządowego w Morawicy, w którym znajdują się ośrodek kultury, gminna biblioteka i urząd gminy, powstałe kino w ramach sieci „Kina za rogiem”, hostel na ponad 40 miejsc noclegowych o standardzie hotelowym, nowa siedziba MGOPS oraz ZGK, mieszkańcy mają stworzony komfort obsługi administracyjnej oraz dostęp do infrastruktury rekreacyjno–sportowej i kulturalnej.

Dołącz do nas!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich osoby prawne w charakterze Członka Wspierającego, które chcą aktywnie włączyć się w działalność Centralnej Doliny Wodorowej oraz wspierać działania i projekty w sposób finansowy i merytoryczny.