Daleszyce to największa gmina powiatu kieleckiego. Powierzchnię w ponad połowie pokrywają lasy. Główne walory gminy to również bliskie sąsiedztwo i dobre połączenie ze stolicą województwa oraz dynamiczny rozwój infrastruktury.

Komfort w zgodzie z naturą

Nowoczesne inwestycje coraz mniej ingerują w środowisko naturalne, a coraz częściej starają się je wspierać. Najlepszym przykładem jest porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej: w gminie Daleszyce, poza ciągłym uzupełnianiem sieci odprowadzających ścieki z domów, tylko w ostatnich dwóch latach modernizacji poddane zostały wszystkie trzy oczyszczalnie, czyli obiekty w Daleszycach, Marzyszu i Szczecnie.


Eko-urząd i eko-edukacja

Staramy się być nie tylko „neutralni” – coraz więcej inwestycji powstaje wprost z myślą o poprawie warunków naturalnych. Aby zminimalizować emisję dwutlenku węgla do atmosfery, poddaliśmy już dwanaście obiektów użyteczności publicznej termomodernizacji, w kolejnych instalujemy odnawialne źródła energii.


Równowaga w działaniu

W naszej gminie mamy wiele atrakcji turystycznych w postaci na przykład ścieżki edukacyjno-przyrodniczej, wieży widokowej, plaży nad zalewem w Borkowie, to jednak niedocenionym wciąż walorem są nasze wzgórza i lasy. Tutaj, wśród nieskażonej przyrody znajdziemy najlepsze wytchnienie od codziennych wyzwań i szybkiego tempa życia.

Dołącz do nas!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich osoby prawne w charakterze Członka Wspierającego, które chcą aktywnie włączyć się w działalność Centralnej Doliny Wodorowej oraz wspierać działania i projekty w sposób finansowy i merytoryczny.