Gmina Chęciny od lat uznawana jest za jedną z najciekawszych pod względem turystyki
i rekreacji zarówno w regionie, jak i kraju. Dzięki wypracowanej przez władze samorządowe długofalowej wizji rozwoju i otwartemu spojrzeniu na nowe możliwości, Gmina wkroczyła na dynamiczną ścieżkę nie tylko w sektorze turystycznym, ale także gospodarczo—społecznym.

Gmina Chęciny to także liczne obiekty dziedzictwa kulturowego oraz unikatowe walory przyrodniczo-geologiczne. Tereny ziemi chęcińskiej włączone zostały do „Geoparku Świętokrzyskiego”, który w kwietniu 2021 roku, jako pierwszy geopark w Polsce, dołączył do prestiżowej Globalnej Sieci Geoparków UNESCO. W oparciu o bogactwo historyczne i przyrodnicze powstają nowoczesne centra badawcze i naukowe tj. Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej i Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne. Gmina Chęciny to również liczne inwestycje – remonty placówek oświatowych, budowa ośrodka zdrowia, komisariatu policji, remiz strażackich, budowa dróg, chodników, oświetlenia i ścieżek rowerowych.

Ważnym aspektem jest także stwarzanie możliwości rozwoju przedsiębiorczości. Priorytetem dla samorządu lokalnego jest również ochrona środowiska. Gmina Chęciny to niezwykle atrakcyjne turystycznie miejsca, z licznymi obiektami dziedzictwa kulturowego, wpisanego w piękne otoczenie przyrody. To sprzyja również napływowi coraz większej liczby mieszkańców, powstawaniu nowych osiedli mieszkaniowych i kolejnych stref zabudowy. Władze samorządowe dokładają wszelkich starań, aby mieszkańcom żyło się tu bezpiecznie
i perspektywistycznie.

Dołącz do nas!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich osoby prawne w charakterze Członka Wspierającego, które chcą aktywnie włączyć się w działalność Centralnej Doliny Wodorowej oraz wspierać działania i projekty w sposób finansowy i merytoryczny.