Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestycji w hybrydowe instalacje OZE ze szczególnym uwzględnieniem hydroelektrowni. Wspieramy procesy decyzyjne naszych Klientów opracowaniami koncepcyjnymi. Prowadzimy kompletny proces inwestycyjny wraz z wykonawstwem pod klucz.

Zapewniamy w jednym miejscu wszystkie usługi konieczne do uruchomienia inwestycji. Posiadamy niezbędne zasoby oraz kompetencje aby odpowiedzieć na każdą potrzebę z zakresu energetyki niekonwencjonalnej.
IOZE group to ponad 100-osobowy zespół specjalistów działających w ramach: biura projektowego, generalnego wykonawstwa, produkcji (głównie turbin wodnych).
Rozwijamy projekty źródeł wytwórczych współpracujących z własną siecią dystrybucyjną, umożliwiającą bezpośredni dostęp odbiorców do wyprodukowanej energii np. zakładów przemysłowych, placówek edukacyjnych, urzędów. Wspieramy inicjatywy, których celem jest zwiększenie samowystarczalności energetycznej i uniezależnienie się od dostaw i rosnących cen energii. Beneficjentami przedsięwzięć są zarówno instytucje sektora publicznego, jak i podmioty prywatne.
Aktywnie uczestniczymy w transformacji energetycznej w zakresie infrastruktury krytycznej. Projekty typu wielkoskalowy bateryjny magazyn energii w Żarnowcu czy elektrownia szczytowo-pompowa Młoty realizowane przy naszym udziale wpisują się w aktualny kierunek zmian w energetyce.
Doświadczenia z realizacji hybrydowych instalacji OZE zintegrowanych i sterowanych przez nadrzędny system zarządzania energią umożliwiają nam rekomendowanie sprawdzonych i profesjonalnych rozwiązań dla szerokiego portfela klientów, w tym również dla rozwijających się klastrów energii.

Dołącz do nas!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich osoby prawne w charakterze Członka Wspierającego, które chcą aktywnie włączyć się w działalność Centralnej Doliny Wodorowej oraz wspierać działania i projekty w sposób finansowy i merytoryczny.