Instytut Jagielloński jest niezależnym ośrodkiem analitycznym, centrum wymiany poglądów i budowania strategii.


Nasze cele
Naszym źródłem działań jest chęć przyczyniania się do podnoszenia znaczenia Polski i Europy Środkowej we współczesnym świecie. Działamy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i postępu technologicznego.


Wartości
Jesteśmy fundacją opartą na ponadczasowych wartościach jak: godność człowieka i rodziny, równowaga praw i obowiązków, wolność osobista i narodowa, poszanowanie tradycji i wspólnego dobra. Z tego względu wybór nazwy naszej fundacji nie był przypadkowy. Efektem działań dynastii Jagiellonów była znacząca poprawa jakości życia publicznego, kulturalnego, naukowego i gospodarczego.

Jak pracujemy
Od 2005 roku Instytut Jagielloński prowadzi prace analityczno-badawcze, doradcze oraz komunikacyjne. Współpracowaliśmy z podmiotami z sektora prywatnego, publicznego oraz naukowego. Nasze prace opierają się na analityce, wykorzystując ilościowe i jakościowe metody badawcze.


Nasze kluczowe kompetencje obejmują obszary:

  • polityki energetycznej, makroekonomicznej i przemysłowej,
  • innowacyjności i cyfrowej gospodarki,
  • spraw międzynarodowych i społecznych,
  • doradztwa strategicznego.


Eksperci współpracujący z Instytutem Jagielloński posiadają wiedzę oraz doświadczenie w zagadnieniach związanych ze statystyką, ekonometrią, modelowaniem matematycznym, badaniami społecznymi, a także kwestiami międzynarodowymi, zarządzaniem wielopoziomowym oraz strategicznym.

Dołącz do nas!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich osoby prawne w charakterze Członka Wspierającego, które chcą aktywnie włączyć się w działalność Centralnej Doliny Wodorowej oraz wspierać działania i projekty w sposób finansowy i merytoryczny.