Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy (IEN-PIB) jest jednym z największych instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Jest nowoczesnym centrum badawczo-wdrożeniowym podległym Ministerstwu Klimatu i Środowiska.

IEN-PIB jest aktywny w wielu obszarach na rzecz transformacji energetycznej, przy czym przykłada szczególną uwagę do bezpieczeństwa energetycznego. Przykładem tych działań jest czynny udział w tworzeniu Polskiej Strategii Wodorowej oraz Polskiego PorozumIENia Wodorowego oraz bycie  członkiem większości utworzonych dolin wodorowych. IEN-PIB posiada także centra kompetencyjne, w tym Centrum Technologii Wodorowych, które jest największym z nich i odpowiada za rozwój elektrolizerów i ogniw paliwowych. Centrum zrzesza 56 ekspertów w zakresie technologii wodorowych oraz powiązanych systemów i procesów.

Na dzień 31.12.2023 r., do kluczowych sukcesów IEN-PIB zaliczamy budowę modułowej instalacji rSOC (ang. reversible Solid Oxide Cell) zintegrowanej z istniejącą na terenie EC Elbląg instalacją pary upustowej w ramach projektu HYDROGIN prowadzonego przez Centrum Badawczo-Rozwojowego im. M. Faradaya (Grupa Orlen) oraz Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk. Jest to pierwsza na świecie tego typu instalacja dwukierunkowa produkcji wodoru skojarzona z elektrociepłownią, której wiodącym wykonawcą jest Zakład CPE IEN-PIB. Kolejnym osiągnięciem jest budowa i oddanie do użytku przez IEN-PIB 30 kW elektrolizera SOE w ramach projektu VETNI prowadzonego przez PKN ORLEN. Elektrolizer jest zlokalizowany na terenie rafinerii Jasło.

IEN-PIB jest jednym z największych instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Jest nowoczesnym centrum badawczo-wdrożeniowym podległym Ministerstwu Klimatu i Środowiska.

IEN-PIB jest aktywny w wielu obszarach na rzecz transformacji energetycznej, przy czym przykłada szczególną uwagę do bezpieczeństwa energetycznego. Przykładem tych działań jest czynny udział w tworzeniu Polskiej Strategii Wodorowej oraz Polskiego Porozumienia Wodorowego oraz bycie  członkiem większości utworzonych dolin wodorowych. IEn-PIB posiada także centra kompetencyjne, w tym Centrum Technologii Wodorowych, które jest największym z nich i odpowiada za rozwój elektrolizerów i ogniw paliwowych. Centrum zrzesza 56 ekspertów w zakresie technologii wodorowych oraz powiązanych systemów i procesów.

Na dzień 31.12.2023 r., do kluczowych sukcesów IEN-PIB zaliczamy budowę modułowej instalacji rSOC (ang. reversible Solid Oxide Cell) zintegrowanej z istniejącą na terenie EC Elbląg instalacją pary upustowej w ramach projektu HYDROGIN prowadzonego przez Centrum Badawczo-Rozwojowego im. M. Faradaya (Grupa Orlen) oraz Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk. Jest to pierwsza na świecie tego typu instalacja dwukierunkowa produkcji wodoru skojarzona z elektrociepłownią, której wiodącym wykonawcą jest Zakład CPE IEn-PIB. Kolejnym osiągnięciem jest budowa i oddanie do użytku przez IEn-PIB 30 kW elektrolizera SOE w ramach projektu VETNI prowadzonego przez PKN ORLEN. Elektrolizer jest zlokalizowany na terenie rafinerii Jasło.

Dołącz do nas!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich osoby prawne w charakterze Członka Wspierającego, które chcą aktywnie włączyć się w działalność Centralnej Doliny Wodorowej oraz wspierać działania i projekty w sposób finansowy i merytoryczny.