Kompleksowa realizacja efektywności energetycznej, od audytu poprzez finansowanie, aż po realizację inwestycji.

Nasza oferta kierowana jest do przedsiębiorstw, które potrzebują profesjonalnego wsparcia w zakresie realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

W ramach współpracy oferujemy kompleksową obsługę inwestycji w zakresie:

 • audytu energetycznego
 • wykonania wstępnej oceny potencjalnych projektów inwestycyjnych
 • analizy techniczno-ekonomicznej
 • studium wykonalności
 • programu funkcjonalno-użytkowego PFU
 • montażu finansowego inwestycji
 • dotacje ze środków unijnych i krajowych
 • preferencyjne pożyczki
 • prawa majątkowe do świadectw efektywności energetycznej tzw. białe certyfikaty
 • premia za produkcję energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji
 • pozyskania promesy koncesji na wytwarzanie energii
 • przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy inwestycji
 • uzyskanie premii dla wytworzonej energii elektrycznej oraz świadectw efektywności energetycznej
 • monitorowania uzyskanych efektów energetycznych i ekologicznych
 • pozyskania oraz rozliczenia premii gwarantowanej lub kogeneracyjnej

Dołącz do nas!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich osoby prawne w charakterze Członka Wspierającego, które chcą aktywnie włączyć się w działalność Centralnej Doliny Wodorowej oraz wspierać działania i projekty w sposób finansowy i merytoryczny.