W go&management oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie produkcji, transportu, magazynowania i tankowania wodoru. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, sprostamy najbardziej ambitnym wyzwaniom proponując rozwiązania szyte na miarę.

Go&management GmbH S.K., istnieje na rynku strategicznego doradztwa w realizacji inwestycji już od 2015 r. Śledząc światowe trendy w kierunkach zrównoważonego rozwoju z dbałością o środowisko, od przeszło trzech lat aktywnie angażujemy się w implementację technologii wodorowych na polskim rynku.
Jednym z obszarów działalności firmy jest dostawa i doradztwo w zakresie rozwiązań umożliwiających tankowanie, transport oraz magazynowanie wodoru. Ponadto, specjalizujemy się w technologii wytwarzania wodoru na drodze elektrolizy.


Równolegle do działań wdrożeniowych i promujących wspomniane systemy, wychodząc naprzeciw potrzebom zarówno przedsiębiorstw jak i zainteresowanych jednostek notyfikowanych, zwiększamy kompetencje naszych klientów oferując szkolenia.


Jako reprezentant Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego mamy pełną świadomość korzyści wynikających ze wzajemnej współpracy branżowych środowisk. Dotychczas nawiązaliśmy współpracę z Wielkopolską Platformą Wodorową oraz zlokalizowanym na pomorzu Klastrem Technologii Wodorowych. Zdobyte doświadczenie z chęcią wykorzystamy w realnych działaniach w środowisku Centralnego Klastra.


Dołącz do nas!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich osoby prawne w charakterze Członka Wspierającego, które chcą aktywnie włączyć się w działalność Centralnej Doliny Wodorowej oraz wspierać działania i projekty w sposób finansowy i merytoryczny.