Zapraszamy do gminy Nowiny. To miejsce niezwykle atrakcyjne nie tylko do życia, ale również do prowadzenia działalności gospodarczej. To również doskonałe miejsce do spędzania wolnego czasu i uprawiania turystyki. Nowiny – miejsce dla Ciebie.

Gmina Nowiny dwukrotnie zajęła pierwsze miejsce w dwóch kategoriach w Rankingu Gmin Województwa Świętokrzyskiego organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem Statystycznym. Miejsce w rankingu to wynik 16 wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regionie. Wskaźniki te są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu. To obrazuje, w jakim miejscu znajdujemy się obecnie i w którą stronę zmierzają nasze działania.

Naszym celem jest wzrost atrakcyjności gminy Nowiny dla jej mieszkańców, przedsiębiorców oraz turystów. Zrównoważony rozwój przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego i uwzględnieniu potrzeb mieszkańców stanowi priorytet wpisany w Strategię Rozwoju Gminy. Z roku na rok jakość życia tutejszych mieszkańców jest coraz lepsza, a inwestorzy mają doskonałe warunki do prowadzenia swojej działalności.

Ogromnym atutem gminy Nowiny są liczne bogactwa naturalne. Urokliwe miejsca w gminie Nowiny, będące wynikiem procesów geologicznych trwających setki milionów lat, są nie lada gratką dla amatorów piękna przyrody. Bogactwa gminy można oglądać przemierzając liczne szlaki turystyczne oraz ścieżki geologiczne i przyrodnicze.

Dołącz do nas!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich osoby prawne w charakterze Członka Wspierającego, które chcą aktywnie włączyć się w działalność Centralnej Doliny Wodorowej oraz wspierać działania i projekty w sposób finansowy i merytoryczny.