Gmina Nowa Słupia to obszar o wybitnych walorach kulturowych, przyrodniczych, którego historia i praca pokoleń uczyniła Perłą Ziemi Świętokrzyskiej. www.nowaslupia.pl Gmina składa się z 20 sołectw. Zamieszkuje ją ponad 9350 mieszkańców. Jej powierzchnia wynosi 8600 ha. Obszar gminy to swoiste „miejsce mocy”. Jesteśmy dumni, że na terenie Gminy Nowa Słupia znajduje się Skarb Narodowy – Najstarsze Sanktuarium w Polsce – Klasztor na Świętym Krzyżu, gdzie od stuleci przechowywane Relikwie Drzewa Krzyża Świętego – www.swietykrzyz.pl.Wielowiekowa tradycja podejmowania gości, silne tradycje kultury chrześcijańskiej, niepowtarzalne piękno przyrody stworzyły wyjątkowy klimat dla rozwoju na naszym terenie TURYSTYKI.

Planując pobyt w Gminie warto obejrzeć i zwiedzić:

  • Późnobarokowy kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca.
  • Dawna szkoła benedyktyńska, tzw. „Opatówka”.
  • Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Nowej Słupi.
  • Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi
  • Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi.
  • Zespół klasztorny na Świętym Krzyżu.
  • Muzeum Przyrodniczo-Leśne ŚPN na Świętym Krzyżu.
  • Droga Krzyżowa z Nowej Słupi na Święty Krzyż.
  • Park Legend – Park dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi . Jego otwarcie planowane jest w czerwcu 2023 roku www.parklegend.pl


Sztandarową imprezą gminy są Dymarki Świętokrzyskie organizowane, co roku w formie festynu archeologicznego już od 1967 roku www.dymarki.pl

Dołącz do nas!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich osoby prawne w charakterze Członka Wspierającego, które chcą aktywnie włączyć się w działalność Centralnej Doliny Wodorowej oraz wspierać działania i projekty w sposób finansowy i merytoryczny.