Gmina Miedziana Góra jest gminą wiejską, bezpośrednio graniczącą z Kielcami. Fakt ten wpływa na ciągły rozwój budownictwa jednorodzinnego, co w połączeniu z niezwykle sprzyjającym klimatem, sprawia, że liczba mieszkańców sukcesywnie się zwiększa.

Gmina Miedziana Góra oddalona o 7 kilometrów od centrum Kielc, położona jest w północnej części województwa Świętokrzyskiego. Większość terenu Gminy jest obszarem chronionym przyrodniczo, o dużych walorach krajobrazowych i sprzyjającym klimacie. Przez Gminę przebiegają drogi krajowe – trasa Kielce – Łódź (Nr 74) oraz trasa Gdańsk – Rabka (S-7).


Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1581 roku i mówi o osadzie „z miedzianych gór”. Z kopalni miedzianogórskiej pochodziła miedź, z której blachą w 1593 roku pokryto dach Wawelu, a w XIX wieku bito monety “z miedzi kraiowey”. W 1787 r. kopalnie zwiedził król Stanisław August Poniatowski. Sławny jest wydobywany u nas czerwony piaskowiec, zwany “tumlińskim”.


Dziś każdy może królewskimi śladami zwiedzać i podziwiać wspaniały Zabytek Techniki- Zakład Wielkopiecowy w Bobrzy z monumentalnym murem oporowym- serce Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.


Na uwagę zasługują także rezerwaty- “Kamienne Kręgi” z pozostałościami sanktuarium kultu pogańskiego, „Sufraganiec” oraz malownicze odsłonięcia geologiczne m.in. na Górze Ciosowej. Będąc w gościnnej Miedzianej Górze nie można nie odwiedzić Toru wyścigowego “Kielce”- mekki miłośników sportów motorowych. Na dwóch pętlach- małej i dużej odbywają się tu najważniejsze imprezy motoryzacyjne w regionie i kraju.
e-mail: sekretariat@miedziana-gora.pl

Dołącz do nas!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich osoby prawne w charakterze Członka Wspierającego, które chcą aktywnie włączyć się w działalność Centralnej Doliny Wodorowej oraz wspierać działania i projekty w sposób finansowy i merytoryczny.