Gmina Bieliny – miejsce dynamicznego i zrównoważonego rozwoju, w tym także sektora turystycznego, przy jednoczesnym pielęgnowaniu dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego terenów u stóp Świętego Krzyża oraz aktywnym udziale społeczności lokalnej.

Gmina Bieliny położona jest w sercu Gór Świętokrzyskich. Ponad 60% jej powierzchni znajduje się w granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego i jego otuliny, czyli przygranicznej strefy ochronnej. Reszta to fragment Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. Tereny te obfitują w walory przyrodniczo-krajobrazowe, co wpływa na ich atrakcyjność w kontekście rozwoju sektora turystycznego. Ze względu na różne formy ochrony przyrody samorząd poszukuje nowych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii (m.in. zrealizował tzw. projekt parasolowy, w ramach którego w gospodarstwach mieszkańców montowane były instalacje OZE).


Gmina Bieliny wyróżnia się skutecznością pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (krajowych i europejskich) służących rozwojowi gminy. Dzięki tym działaniom zaspokajane są podstawowe potrzeby mieszkańców, m.in. dostęp do podstawowej infrastruktury oraz potrzeby wyższego rzędu, np. rozwój edukacji, kultury, czy też sportu w gminie. Wszystkie z podejmowanych działań realizowane są z poszanowaniem środowiska naturalnego i zasad zrównoważonego rozwoju.


Do takich należy m.in. budowa nowych ujęć oraz stacji uzdatniania wody, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, montaż odnawialnych źródeł energii, budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz atrakcji turystycznych.

Dołącz do nas!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich osoby prawne w charakterze Członka Wspierającego, które chcą aktywnie włączyć się w działalność Centralnej Doliny Wodorowej oraz wspierać działania i projekty w sposób finansowy i merytoryczny.