Świadczymy usługi związane z ochroną środowiska i gospodarką odpadami. Jesteśmy kluczowym podmiotem w kraju prowadzącym efektywną i ekologiczną gospodarkę odpadami, wytwarzając z frakcji kalorycznej paliwo alternatywne RDF.

Działamy zgodnie z najważniejszymi standardami, stosując przy tym innowacyjne rozwiązania proekologiczne. Nasza działalność nadaje wartość odpadom nienadającym się do recykling. W ramach gospodarki odpadami wspieramy instalacje komunalne i przemysł już ponad 20 lat. Nasza produkcja jest uzupełnieniem nowego ładu systemu gospodarki odpadami w Polsce, dzięki której przyczyniamy się do redukcji CO2 i ilości odpadów na składowiskach.


WŁASNE INSTALACJE


Dysponujemy trzema nowoczesnymi instalacjami do produkcji paliwa alternatywnego (RDF): w Mielcu, w Kozodrzy i w Chełmie.


Pomagamy najbardziej efektywnie gospodarować odpadami w Polsce.


Zapraszamy do współpracy w budowaniu gospodarki obiegu zamkniętego, która daje korzyści ekologiczne i ekonomiczne dla naszych stałych partnerów biznesowych.

Dołącz do nas!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich osoby prawne w charakterze Członka Wspierającego, które chcą aktywnie włączyć się w działalność Centralnej Doliny Wodorowej oraz wspierać działania i projekty w sposób finansowy i merytoryczny.