Spółka ENPROM powstała w 2011 roku. Stworzona od podstaw firma obecnie jest jednym z największych polskich przedsiębiorstw budownictwa elektroenergetycznego. Elastyczne podejście do realizacji projektów, własne biuro projektowe, brygady wykonawcze i park maszyn oraz nowoczesne metody zarządzania to znak rozpoznawczy firmy, która od samego początku inwestuje w innowacje, badania i rozwój.


Dziś ENPROM obsługuje krajowego operatora sieci przesyłowej, odpowiada za utrzymanie tysięcy kilometrów linii najwyższych napięć i współpracuje ze wszystkimi regionalnymi spółkami dystrybucyjnymi w Polsce. Spółka terminowo i bezpiecznie realizuje największe w kraju inwestycje liniowe w modelu „pod klucz”, a także realizuje projekty na rynkach Unii Europejskiej.


ENPROM specjalizuje się w budowie linii i stacji elektroenergetycznych, kompleksowym przygotowaniu inwestycji i projektowaniu infrastruktury elektroenergetycznej. Podstawowe portfolio działalności jest wzbogacone o usługi dronowe oraz kompleksową realizację projektów telekomunikacyjnych i OZE.

Dołącz do nas!

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do dołączenia do Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich osoby prawne w charakterze Członka Wspierającego, które chcą aktywnie włączyć się w działalność Centralnej Doliny Wodorowej oraz wspierać działania i projekty w sposób finansowy i merytoryczny.